Doktorski studij

GEOFIZIČKI ODSJEK

Poslijediplomski doktorski studij fizike - smjer geofizika

 

 

  Pristupnici u prvoj godini studija upisuju obavezne i izborne kolegije u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova. U drugoj godini studija upisuju izborne kolegije s opterećenjem od 8 ECTS bodova, tako da ukupan zbroj ECTS bodova kolegija 1. i 2. godine iznosi 68. Kao izborni predmeti mogu se upisati kolegiji ponudjeni kao izborni na smjeru geofizika poslijediplomskog doktorskog studija fizike, kao i kolegiji s drugih smjerova poslijediplomskog doktorskog studija fizike.
  Preostali bodovi (112 ECTS bodova) ostvaruju se znanstvenim radom, seminarima na doktorskom studiju, upisom i polaganjem dodatnih izbornih kolegija (mogu biti i predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili iz domaćih i međunarodnih međusveučilišnih studija) i/ili sudjelovanjem u sveučilišnoj nastavi.
 

DOKTORSKI STUDIJ FIZIKE - SMJER GEOFIZIKA

Doktorski studij geofizike je osmišljen kao logičan nastavak preddiplomskog studija geofizike i diplomskog studija fizika-geofizika na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Osim temeljnog znanja opće fizike, naprednih matematičkih vještina i metoda obrade podataka, očekuje se da studenti imaju solidno predznanje osnova dinamika fluida, klimatologije, dinamičke meteorologije, meteoroloških mjerenja i motrenja te fizičke oceanografije ako planiraju specijalizaciju meteorologije ili oceanografije. Za studij s naglaskom na seizmologiju, kolegiji kao što su teorija elastičnosti, osnove fizike unutrašnjosti Zemlje, napredni kolegiji seizmologije te inženjerska seizmologija, su preduvjet. Za studente koji nisu završili diplomski studij fizika-geofizika, razlikovne sadržaje i rokove za završavanje doktorskog studija za njih pojedinačno utvrđuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka na prijedlog Vijeća doktorskog studija.

Nakon završenog doktorskog studija fizike (smjer: geofizika), studenti će steći kompetencije potrebne za početak ili nastavak znanstvene karijere u područjima meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije te geomagnetizma i aeronomije. Predavanja se održavaju u prostorijama Geofizičkog odsjeka (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). Odsjek je vodeća hrvatska geofizička institucija u obrazovanju, kao i u znanstvenim istraživanjima, s dobro uspostavljenom suradnjom s drugim stručnim geofizičkim organizacijama u Hrvatskoj (oceanografski instituti, Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Geofizičkog odsjeka, ...). Trenutno, nastavno/istraživačko osoblje Odsjeka čine 5 redovitih profesora, 1 izvanredni profesor, 5 docenata, 1 viši predavač i 5 asistenata/znanstvenih novaka/studenta doktorskog studija. Studenti imaju na raspolaganju najveću geofizičku knjižnicu u Hrvatskoj i odličnu računalnu infrastrukturu (uključujući npr. višeprocesorsko paralelno računalo) sa brzim i neograničenim besplatnim pristupom internetu. Studenti će također imati pristup brojnim instrumentima potrebnim za obavljanje njihovih istraživanja (meteorološke stanice i 60 metara visok meteorološki toranj, seizmografi, oceanografska oprema, magnetometri ...), kao i besplatno korištenje relevantne baze podataka u vlasništvu Geofizičkog odsjeka. Predviđamo da će se svake godine upisati do 5 studenata.

Doktorska disertacija treba biti rezultat sveobuhvatanog i detaljnog istraživanja pod nadzorom odabranog voditelja. Tema istraživanja mora biti odobrena od strane Zajedničkog vijeća Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Prije toga, student mora braniti tezu svoje disertacije tijekom jednog seminara, pokazujući znanje i razumijevanje relevantnih istraživanja koje je savladao te da može predstaviti rezultate svoga rada (hipoteze, metode, ...) prema zadanim ciljevima. Rad prezentiran u disertaciji mora biti jednako vrijedan kao najmanje dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima. Prije same obrane, mora biti objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) najmanje jedan članak - u kojemu kandidat mora biti prvi ili jedini autor - u časopisu kojeg navodi Current Contents. Doktorska disertacija se brani pred povjerenstvom koje uključuje najmanje tri člana, od kojih je jedan voditelj. Sastav povjerenstva određuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Povjerenstvo će procijeniti znanstveni doprinos predstavljenog materijala, te omogućiti javnu obranu disertacije za koju su zaključili da je originalna, relevantna i da su gore navedeni uvjeti ispunjeni.

Prema Sveučilišnom standardu, disertacija se piše na hrvatskom jeziku. Međutim, kad je najmanje jedan član povjerenstva iz inozemstva, i obvezuje se da osobno prisustvuje obrani, Vijeće doktorskog studija će dozvoliti da rad bude napisan na engleskom jeziku, uz prošireni sažetak na hrvatskom jeziku. Kandidati će tijekom doktorskog studija i tijekom njihovih istraživanja biti podupirani da se uključe u međunarodnu suradnju, te da imaju vanjske članove povjerenstva.

 

Voditelji smjera Geofizika na doktorskom studiju fizike:

izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

doc. dr. sc. Josip Stipčević

 

PRIJAVE NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE, POSTUPAK OCJENE I OBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE, ZAMOLBA I POSEBNE ODLUKE...    >> na stranicama Fizičkog odsjeka

 

URED ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE FIZIKE I GEOFIZIKE

Fizički odsjek, Bijenička cesta 32

Telefon: 460 56 49
e-mail: pds@phy.hr 

Uredovno vrijeme Ureda za poslijediplomski studij:
ponedjeljak, utorak, srijeda od 10,00 do 14,00 sati


 


Repozitorij