Upisi

GEOFIZIČKI ODSJEK

O upisu na studij, više godine, semestre...

Na ovoj stranici možete naći više informacija i detalja za upis na preddiplomski ili diplomski studij, kao i o upisu na više godine te upisu (testiranju) semestara.

Sam postupak upisa provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka u zgradi Fizičkog odsjeka (Bijenička cesta 32).

U Repozitoriju odluka možete pronaći različite odluke koje se odnose na participaciju u troškovima studiranja, prijelazu na preddiplomski studij geofizike, molbe u slučaju bolesti i slično.


Repozitorij odluka – preddiplomski i diplomski studij

Repozitorij odluka – poslijediplomski doktorski studij