u ljetni semestar

GEOFIZIČKI ODSJEK

UPISI U LJETNI SEMESTAR

Studenti svih smjerova dužni su ovjeriti zimski semestar i upisati ljetni semestar. Upise i ovjeru semestra studenti će obavljati preko studomata i računala u predvorju FO-a, a potom su dužni predati indeks Uredu za studente.
 
Za sva pitanja Ured za studente će biti otvoren od 11.00 do 13.00 sati.
 
Prilikom ovjere i upisa student mora:
  • provjeriti je li sakupio sve potrebne potpise predmetnih nastavnika čime dokazuje da je obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog semestra, odnosno ostvario preduvjete za upis u ljetni semestar,
  • ako student nije ostvario pravo na potpis, odnosno nije obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog ili ljetnog semestra, nastavnik unosi u indeks napomenu ponovno upisati,
  • ako student treći put upisuje neki predmet, prije upisa u ljetni semestar mora pisati molbu za isto,
  • na kraju predati indeks u Ured za studente.
 
Studenti bolonjskih studija koji nisu diplomirali do kraja ovjere zimskog semestra moraju pisati molbu kako bi im se odobrila postojeća tema diplomskog rada. Ponovni upis diplomskog rada podliježe obvezi plaćanja ECTS bodova.
 
Studenti su dužni podmiriti svoje financijske obveze iz zimskog semestra najkasnije do upisa ljetnog semestra.
 
Naknadna ovjera semestra prema odluci PMF-a od 23.11.2012. iznosi 200,00 kn.
 

Poveznice