Aktivnosti

GEOFIZIČKI ODSJEK

AKTIVNOSTI


Obavijesti

Diplomski rad - Iva Dominović

Dana 27. kolovoza 2020. studentica Iva Dominović obranila je diplomski rad na temu Koherentnost promjena razine mora na Blitvenici i u Splitu, koristeći podatke izmjerene u okviru projekta MAUD. U radu su analizirana mjerenja morske razine s otoka Blitvenice te u Splitu, za razdoblje od 07. 06. do 25. 10. 2019. godine. Cilj analize bio je utvrditi jesu li tijekom tog razdoblja postojale razlike u denivelacijama morske razine između navedenih postaja kojima bi uzrok mogla biti pojava izranjanja (engl. upwelling) kraj otoka Blitvenice. Najprije su razmatrani baroklini i barotropni doprinosi denivelaciji kod Blitvenice te je utvrđeno kako je baroklini doprinos 20 puta manji od barotropnog doprinosa. Usporedbom rezidualnog vodostaja na Blitvenici i u Splitu, izglađenog 24-satnim kliznim srednjakom, ustanovljeno je da postoji visoka korelacija među nizovima. Međutim, uočeno je jedno dulje razdoblje, od 13. 06. do 06. 07. 2019. i jedno kraće, od 29.07. do 06. 08. 2019., kada je razina mora na Blitvenici bila niža oko 5 cm od razine mora u Splitu. Analiza vjetra u području između Blitvenice i Splita je pokazala da je tada većinom puhao sjeverozapadni vjetar (etezije) s povremenim epizodama snažnog sjeveroistočnog vjetra (bure). Zaključeno je da je sniženje razine mora na Blitvenici rezultat superponiranih utjecaja ovih dvaju vjetrova te da bi ga se moglo povezati s izranjanjem u ovom području.

Autor: Iva Međugorac
Treći video sastanak

U četvrtak 16. srpnja 2020. održan je treći video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici iz Splita (IOR, PMF-ST) i Zagreba (PMF-ZG i DHMZ). Diskutiran je napredak na ciljevima planiranim za tekuće projektno razdoblje, realizacija financijskog plana i predstojeće krstarenje planirano za kraj srpnja 2020.

Autor: Iva Međugorac

U četvrtak 5. rujna 2019. s početkom u 10 sati, održan je drugi video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb), Državnog hidrometeorološkog zavoda (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirana je realizacija planiranih ciljeva te su dogovorene predstojeće aktivnosti (ciljevi, krstarenja i sastanci).

Autor: Iva Međugorac
Istraživačko krstarenje brodom BIOS...

U razdoblju 3. – 7. lipnja 2019., tim istraživača s projekta MAUD postavio je temperaturne sonde na podmorskim stijenama otočića Jabuke te na Pliču Jabuke. Na samoj Jabuci postavljena je i sonda za mjerenje tlaka zraka. Sonde za mjerenje kisika su, zbog sigurnosti, postavljene u području otočića Blitvenice te Baluna, dok će se na Jabuku postaviti prilikom sljedećeg terena. Osim navedenog, obavljeno je prvo testiranje združenog rada undulatora i sonde SBE25. Testiranje je započeto u kanalu izmedju Čiova i Šolte, te je uz nekoliko modifikacija nastavljeno oko Jabuke, te na transektu prema Blitvenivci i oko same Blitvenice. Time je omogućeno da se pomoću unduliirajućeg plovila s visokom prostornom rezolucijom mjere ne samo temperatura i salinitet, već i otopljeni kisik, te klorofil.

 

Autor: Iva Međugorac
Prvi radni sastanak

 

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine s početkom u 10 sati, održan je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu prvi radni sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali znanstvenici s tri različite institucije: Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu. Održane su kratke prezentacije kojima su suradnici izvijestili o provođenju ciljeva u prvoj godini projekta te su dogovoreni detalji oko administriranja projekta. Sastanak je vodio prof. dr. sc. Mirko Orlić, voditelj projekta MAUD.

Autor: Iva Međugorac

Repozitorij

Repozitorij je prazan