Aktivnosti

GEOFIZIČKI ODSJEK

AKTIVNOSTI


Diplomski rad - Iva Dominović

Dana 27. kolovoza 2020. studentica Iva Dominović obranila je diplomski rad na temu Koherentnost promjena razine mora na Blitvenici i u Splitu, koristeći podatke izmjerene u okviru projekta MAUD. U radu su analizirana mjerenja morske razine s otoka Blitvenice te u Splitu, za razdoblje od 07. 06. do 25. 10. 2019. godine. Cilj analize bio je utvrditi jesu li tijekom tog razdoblja postojale razlike u denivelacijama morske razine između navedenih postaja kojima bi uzrok mogla biti pojava izranjanja (engl. upwelling) kraj otoka Blitvenice. Najprije su razmatrani baroklini i barotropni doprinosi denivelaciji kod Blitvenice te je utvrđeno kako je baroklini doprinos 20 puta manji od barotropnog doprinosa. Usporedbom rezidualnog vodostaja na Blitvenici i u Splitu, izglađenog 24-satnim kliznim srednjakom, ustanovljeno je da postoji visoka korelacija među nizovima. Međutim, uočeno je jedno dulje razdoblje, od 13. 06. do 06. 07. 2019. i jedno kraće, od 29.07. do 06. 08. 2019., kada je razina mora na Blitvenici bila niža oko 5 cm od razine mora u Splitu. Analiza vjetra u području između Blitvenice i Splita je pokazala da je tada većinom puhao sjeverozapadni vjetar (etezije) s povremenim epizodama snažnog sjeveroistočnog vjetra (bure). Zaključeno je da je sniženje razine mora na Blitvenici rezultat superponiranih utjecaja ovih dvaju vjetrova te da bi ga se moglo povezati s izranjanjem u ovom području.

Autor: Iva Međugorac
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan