Za buduće studente

GEOFIZIČKI ODSJEK

 

 


Budi geofizičar!

Želiš se u svojoj budućnosti baviti proučavanjem različitih vremenskih pojava i/ili uzrocima klimatskih promjena? Zamišljaš se kako istražuješ morske struje ili utjecaj pojava u atmosferi na razinu mora? Želiš se u životu baviti istraživanjem potresa i/ili zaviriti duboko u unutrašnjost Zemlje? Najviše bi volio u svom profesionalnom životu proučavati kako funkcionira Zemljino magnetsko polje i kako se ono igra sa Sunčevim vjetrom? Ako si na neko od ovih pitanja odgovorio potvrdno, možda je za tebe izbor karijere geofizičara baš ono što ti treba – pročitaj što ti imamo reći na ovoj stranici!

Zašto geofizika? Zato što Zemlja ima toliko tajni koje još nismo istražili i procesa koja tek moramo fizikalno opisati. Još moramo puno učiti kako Zemljine hirove uktoriti i iskoristiti čovječanstvu na korist a da ne pokvarimo sve ostalo! 

Geofizički odsjek jedini u Hrvatskoj pruža obrazovanje u području geofizike koje obuhvaća znanstvene discipline seizmologije, fizike čvrste Zemlje, meteorologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije. Na Odsjeku se izvodi studij u tri stupnja: preddiplomski studij Geofizike, diplomski studij Fizike – geofizike i doktorski studij Fizike, smjer Geofizika.

 

Studiji

Preddiplomski studij traje tri godine, i upisuje se odabirom studija na www.postani-student.hr na listu prioriteta. Iako se radi o različitim studijima koji se zasebno upisuju, prve dvije godine odvijaju se zajedno s istraživačkim smjerom studija fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a. Ipak je to fizika samo se bavi Zemljom. Druga godina se ipak malo razlikuje i usmjerena je malo više prema geofizičkim temama. Uvjeti za dovršenje studija su polaganje svih ispita i obavljanje svih ostalih obaveza (ne postoji završni ispit ili završni rad). Njegovim završetkom dobiva se akademski naziv prvostupnika geofizike te se stječu znanja i vještine potrebne za stručni i tehnički rad u struci: održavanje instrumenata, rutinsku analizu geofizičkih nizova, terenska mjerenja, arhiviranje podataka i sl.

Diplomski studij traje dvije godine i nastavlja se na preddiplomski studij geofizike. Studij se sastoji od dvije studijske grupe: seizmologije i fizike čvrste Zemlje te meteorologije i fizičke oceanografije. Dio kolegija je zajednički za oba smjera, a ima i poprilično izbornih kolegija. Polaganjem svih ispita, obavljanjem svih obveza te uspješno položenim diplomskim ispitom i obranjenim diplomskim radom dovršava se diplomski studij. Završetkom diplomskog studija stječu se znanja i vještine potrebne za stručni i znanstvenoistraživački rad u geofizici te akademski naziv magistra fizike – geofizike.

Nakon završenog diplomskog studija moguć je nastavak daljnjeg obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike, smjer geofizika. Na ovaj korak odlučuju se oni koji ostaju u znanosti i istraživanju, koji uglavnom rade na nekom od instituta ili fakulteta. Nerijetko poslijediplomski studij upisuju i oni koji rade u drugim javnim ustanovama ali i privatnom sektoru, odnosno oni kojima to nije nužno za daljnji rad i napredovanje.

Predmet proučavanja studija geofizike su fizikalni procesi u atmosferi, oceanima i čvrstoj Zemlji te njihov utjecaj na okoliš i društvo. Tijekom studija njeguje se analitički pristup problemima koji omogućuje njihovo rješavanje, razvijaju se vještine programiranja i modeliranja, potiče se samostalni i grupni rad kao i studentski istraživački rad, usmjerava uspješnom prezentiranju vlastitih postignuća. Takav pristup omogućuje stjecanje vještina koje čine geofizičare uspješnima i izvan struke za koju su se školovali.

 

Zapošljavanje

Zaposlenje se može naći u znanstvenoistraživačkim i znanstveno-nastavnim ustanovama (sveučilišta i znanstvenoistraživački instituti, npr. Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut Ruđer Bošković), stručnim ustanovama i službama (Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba, Hrvatski hidrografski institut, službe u području zdravstva i zaštite okoliša), industriji i privatnom sektoru. Geofizičari svoje znanje primjenjuju u građevinarstvu, geodeziji i primijenjenoj geologiji (procjena potresne opasnosti, istraživanja ležišta ugljikovodika i mineralnih sirovina, strukture i svojstva podzemlja), u zaštiti okoliša i zdravlja (interakcija geofizičkih procesa i onečišćujućih tvari), energetici (obnovljivi izvori energije), poljoprivredi (utjecaj klime i njene promjenjivosti), prometu (prognoza vremena za potrebe zrakoplovstva, pomorstva, cestovnog prometa), kao i mnogim drugim interdisciplinarnim strukama. Izvan struke, geofizičari su se pokazali kao uspješni programeri, financijski analitičari i nastavnici. Univerzalnost geofizike i vještine koje se njeguju tijekom studija omogućuju uspješno zapošljavanje i izvan granica domovine.

Različite geofizičke discipline usko su vezane uz energetiku: rastući broj stanovništva i razvitak tehnologije stvaraju stalno povećanje u potražnji za električnom energijom – bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, vjetar, voda, mora) ili fosilnim izvorima energije (ugljen, plin i nafta) geofizičari su ti koji proučavaju procese i pojave koji omogućuju njihovo korištenje. Razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša, čini geofizičara bitnim kotačićem u sustavu njegove zaštite: geofizičar omogućuje prognoze rasprostiranja onečišćenog zraka kroz atmosferu ili onećišćenosti mora, procjenjuje seizmičku opasnost i utjecaj na buduću klimu – sve to ga čini neophodnim u izradama studija o utjecaju na okoliš.

Zbog iznimne složenosti sustava koje geofizika proučava, ipak postoji još uvijek mnogo nepoznanica koje se tek trebaju istražiti i u konačnici iskoristiti i primijeniti. 

Bilo da se bavi znanstvenoistraživačkim ili stručnim radom, dobar geofizičar uvijek razmišlja o tome kako saznati što više ili primijeniti neko znanje tako da na Zemlji ostavi najmanji mogući trag.

 

Upis

Budući da je geofizika zapravo fizika koja se bavi pojavama i procesima na planetu Zemlji (ali i drugim planetima), poželjno je da budući student ima dobru podlogu iz fizike i matematike. To obično znači da je završen gimnazijski program – prirodoslovna, matematička ili opća gimnazija. No mnogi (uspješni) studenti geofizike završili su i jezične gimnazije ili četverogodišnje tehničke srednjoškolske programe.

Prijave za upis na preddiplomski studij vrše se preko portala www.postani-student.hr gdje se uvijek mogu naći aktualne informacije o upisnim kvotama i uvjetima upisa. U pravilu se traži najmanje ocjena dobar (3) iz državne mature iz matematike A razine i fizike. Ako ste sudjelovali na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima iz fizike i/ili matematike možete zaraditi dodatne uvjete pa čak i izravan upis!

Za upis na diplomske i poslijediplomske studije svake godine raspisuju se natječaji koji se objavljuju na mrežnim stranicama Fakulteta. U tim su natječajima dane sve informacije o važećim uvjetima upisa i upisnim kvotama.

Upis na studije i svu administraciju tijekom studija obavlja Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka, koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka na Bijeničkoj cesti 32. Referadi se možete obratiti za sva administrativna pitanja i potražiti odgovore o upisivanju kolegija i viših godina te studenstkih prava.

 

Više informacija

Svake godine, obično sredinom studenog, održava se Smotra Sveučilišta u Zagrebu u prostoru Studentskog centra u Savskoj cesti 25 u Zagrebu. Na toj manifestaciji fakulteti Sveučilišta u Zagrebu predstavljaju svoje studisjke programe. Tada i tamo svoje programe predstavlja i Geofizički odsjek PMF-a. To je izvrsna prilika za sve one koji žele saznati kako izgledaju studiji geofizike, kakav je studentski život i koje su mogućnosti nakon završenih studija – iz prve ruke! Na izložbenom prostoru pronaći ćete studente i zaposelnike Geofizičkog odsjeka spremne odgovoriti na sva pitanja koja nam postavljate.

Dobra prilika za upoznavanje studijskog programa na Geofizičkom odsjeku PMF-a, kao i same geofizike, jest i Geofizika uživo! u okviru Dana i noći na PMF-u, koji se održava prvog ili drugog petka u travnju svake godine. Uz zanimljiva predavanja, pokuse i slično, možete popričati i sa nastavnicima i studentima našeg odsjeka.

Izvedbeni plani i program preddiplomskog studija geofizike možete preuzeti u Repozitoriju na povezniciIzvedbeni plani i program diplomskog studija fizke – geofizike možete preuzeti u Repozitoriju na poveznici.

Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnika za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak ili pročelnici izv. prof. dr. sc. Snježani Markušić.

O ostalim studijima na PMF-u možete saznati ovdje.

O Geofizičkom odsjeku (i svim osalim odsjecims) iz studentskih usta doznajte nešto i u ovom promidžbenom videu PMF-a!


Obavijesti

Repozitorij

Anketa

Je li ti ova stranica bila od koristi?
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 7 [87.5%] - Da! :D
  • 1 [12.5%] - Taako... :/
  • 0 [0.0%] - Ne baš. :(

Broj glasova: 8