VELEBIT

GEOFIZIČKI ODSJEK

 

Projekt Hrvatske zaklade za znanost

 

 

VELEBIT od vrha do dna - multidisciplinarno istraživanje
s
eizmoloških značajki i tektonike područja Velebita

(VELEBIT)

 

Sažetak projektnog prijedloga

Područje predloženog multidisciplinarnog seizmološkog i seizmotektonskog istraživanja pokriva dio središnjih-sjeverozapadnih vanjskih Dinarida u Hrvatskoj u okolici Velebita, uključujući dio Jadrana između Velebita i Dugog otoka, te Liku u zalaeđu Velebita do granice s Bosnom i Hercegovinom. Ovo područje iskazuje uočljivo manju seizmičnost od susjednih regija prema SZ i JI. Instrumentalno zabilježeni potresi su plitki, slabi do umjereni, vrlo rijetko magnitude veće od M = 5. Kao takvo, ovo područje se smatra manje zanimljivim s obzirom na potresnu opasnost, te do sada nije bilo predmet detaljnih studija seizmičnosti. Nisku razina seizmičke aktivnosti nije moguće uvjerljivo objasniti niti jednim od predloženih tektonskih modela - u skladu s prevladavajućim razumijevanjem dinamike cirkum-jadranske regije, ova zona niske seizmičnosti ne bi uopće trebala postojati!

Ovim projektom želimo provesti seizmološko i tektonsko istraživanje. Ono uključuje i postavljanje guste mreže seizmografa (Velebit-net) čiji bi podaci trebali omogućiti lociranje položaja žarišta te račun mehanizama rasjedanja i za vrlo slabe potrese, analizu funkcija prijemnika, tomografiju pomoću mikroseizmičkog nemira, procjenu atenuacije i anizotropije... Zajedno s detaljnim tektonskim istraživanjima koja će omogućiti izradu lokalnih i regionalnih, kako plitkih tako i dubokih geoloških profila, te rekonstrukciju tektonske evolucije i polja paleo-naprezanja, nadamo se odgovoriti na neka, a približiti se odgovorima na ostala od sljedećih pitanja:

- Je li recentna niska seizmičnosti u okolici Velebita samo privremena, ili je to značajka povezana sa seizmotektonikom toga prostora koja je bitno drugačija nego u susjednim područjima prema SZ i JI? Je li seizmički hazard u tom području potcijenjen?

- Postoji li uopće reversni Velebitski rasjed, koji se gotovo unisono u literaturi navodi kao glavna seizmogena struktura u ovome dijelu vanjskih Dinarida? Ako postoji, gdje se nalazi, kakva su mu geometrijska i kinematička svojstva i je li još uvijek aktivan i potencijalni seizmogeni izvor?

- Koji su rasjedi u području Velebita seizmogeni i kakva su njihova kinematička obilježja?

- Možemo li povezati prividni manjak seizmičnosti s dubokim strukturama, tj. s nepostojanjem subduciranog dijela Jadranske mikroploče na tomografskim prikazima ovog dijela Dinarida, ili je to možda posljedica drugačije kinematičke prošlosti ovog područja u odnosu na sjevero­zapadni i jugoistočni dio vanjskih Dinarida?

- Kakva je uloga litosfernih procesa u širem području Velebita u sveukupnom razvoju Dinarida i kako se oni povezani sa sadašnjim tektonskim procesima?

- Koliko je dubok Mohorovičićev diskontinuitet u tom području, i možemo li unaprijediti znanje o njegovoj topografiji?

- Što nam prostorna razdioba grupnih brzina površinskih valova govori o vertikalnoj razdiobi brzina prostornih valova u kori?

- Razlikuju li se atenuacijska svojstva i/ili anizotropija seizmičkih brzina u području Velebita i u susjednim područjima?

 

Održani radni sastanci

1. lipnja 2015. – Radni (inicijalni) sastanak

18. rujna 2015. – Radni sastanak

22. prosinca 2015. – Radni sastanak

11. svibnja 2016. – Radni sastanak

15. veljače 2017. – Radni sastanak

22. siječnja 2018. – Radni sastanak

30. siječnja 2019. – Radni (završni) sastanak

22. svibnja 2019. – Predstavljeni rezultati projekta u sklopu Geofizičkog seminara Geofizičkog                                         odsjeka PMF-a


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 15 od 15
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Predstavljanje rezultata projekta VELEBIT Objavljeno 31. 5. 2019. u 19:34  ( Iva Dasović )
[^] Sedmi radni sastanak Objavljeno 31. 5. 2019. u 19:28  ( Iva Dasović )
[^] Šesti radni sastanak Objavljeno 31. 5. 2019. u 19:25  ( Iva Dasović )
[^] Peti radni sastanak Objavljeno 16. 2. 2017. u 14:16  ( Iva Dasović )
[^] Novi list - 26. studeni 2016. g. Objavljeno 9. 1. 2017. u 11:55  ( Webmaster GFO )
[^] Izvješće o potresu 20. srpnja 2016. u 08:36 kod Senja Objavljeno 29. 7. 2016. u 14:55  ( Webmaster GFO )
[^] Skeptici u pubu: Iva Dasović, "Potresi tu i tamo" Objavljeno 11. 7. 2016. u 10:32  ( Iva Dasović )
[^] Izvještaj o obavljenim aktivnostima u okviru geoloških istraživanja Objavljeno 30. 5. 2016. u 18:34  ( Webmaster GFO )
[^] Izviješće o potresu 8. svibnja 2016 u 1:45 na Maloj Kapeli Objavljeno 23. 5. 2016. u 13:33  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 23. 5. 2016. u 13:39  (Webmaster GFO)
[^] Četvrti radni sastanak Objavljeno 11. 5. 2016. u 14:21  ( Iva Dasović ) Uređeno: 12. 5. 2016. u 10:33  (Iva Dasović)
[^] Drugi radni sastanak Objavljeno 4. 3. 2016. u 16:24  ( Iva Dasović )
[^] Treći radni sastanak Objavljeno 18. 1. 2016. u 12:05  ( Iva Dasović ) Uređeno: 4. 3. 2016. u 16:16  (Iva Dasović)
[^] Radni sastanak 18.09.2015. Objavljeno 21. 9. 2015. u 09:44  ( Webmaster GFO )
[^] Sudjelovanje u emisiji HRT3 "Treći element" - 4.6.2015. Objavljeno 15. 6. 2015. u 13:02  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 12. 5. 2016. u 10:34  (Iva Dasović)
[^] Prvi radni sastanak Objavljeno 15. 6. 2015. u 12:49  ( Webmaster GFO )

Repozitorij