Relaksacijski fenomeni

Što se zbiva nakon visokofrekventnog (VF) pulsa?

  • sustav spinova jezgara se vraća nazad u stanje termodinamičke ravnoteže

  • relaksacija sustava spinova jezgara (interakcije spin-spin i spin-rešetka)

  • u zavojnici se inducira signal uslijed povratka Mz i gubitaka Mx i My

 

 

Spin-rešetka relaksacija T1

Longitudinalna relaksacija za povratak na Boltzmannovu distribuciju i  magnetizacija jezgre u z-smjeru || B0 (uz interakcije između spina i rešetke).

 

 

Spin-spin relaksacija T2

Transverzalna relaksacija koja vodi faznoj dekoherenciji i gubitak magnetizacije u xy-ravnini ┴ B0 (zbog spin-spin interakcija & rezultirajućih nehomogenosti lokalnog polja).