BICRO (POC)

 

 

Tehnološko-znanstveni projekt "InTenX - Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala u ekstremnim uvjetima" (početak: 1. lipnja 2016.).

Cilj ovog projekta je izraditi prototip instrumenta za ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava materijala u ekstremnim uvjetima - na niskim i visokim temperaturama, u prisutnosti zračenja, te u velikim magnetskim poljima. Instrument će moći služiti kao snažna kidalica koja napreže uzorak i mjeri njegovu deformaciju, ili funkcionirati u kombinaciji s drugim metodama za ispitivanje materijala, poput mjerenja električnog otpora, magnetizma, rentgenske difrakcije i tome slično. Uređaji koji trenutno postoje na tržištu koriste ili mehaničko/hidraulično pojačavanje sile ili piezoelektrični efekt za postizanje naprezanja materijala; mehanički sklopovi sadrže komplicirane pokretne dijelove, što znatno otežava njihovu upotrebu u kontroliranim ekstremnim uvjetima, dok piezo instrumenti ne mogu postići velike sile. Naš prototip će se zasnivati na drukčijoj metodi: direktnoj upotrebi tlaka plinovitog helija za postizanje velikih naprezanja ispitivanog materijala. Takav pristup trebao bi eliminirati probleme tehnika koje se trenutno upotrebljavaju, omogućiti minijaturizaciju instrumenta bez žrtvovanja raspona sile, te pouzdan rad u velikim vanjskim poljima i na temperaturama koje se kreću od jako niskih (-269°C, vrelište helija) do preko tisuću stupnjeva. Pri razvoju novih tehnološki značajnih materijala vrlo je važno poznavati kako se njihova svojstva mijenjaju pri mehaničkom naprezanju, što našem instrumentu daje potencijalno široku primjenu i veliko tržište. Samo neki od mogućih korisnika su stoga istraživački i razvojni laboratoriji koji se bave novim materijalima, energetska, aeronautička i vojna industrija. Voditelj projekta je Damjan Pelc, mag. phys.

 

Tehnološki projekt “Bezkontaktni luminiscentni termometar za posebne potrebe u elektroenergetskim postrojenjima” (početak: 1. prosinca 2012).

Cilj projekta, koji će trajati 12 mjeseci, jest provjera izvedivosti koncepta novog senzora za mjerenje temperature dijelova elektroenergetskih postrojenja u posebno zahtjevnim uvjetima rada. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Antonije Dulčić, a projekt će omogućiti zapošljavanje dva znanstvena novaka u tom razdoblju. Dokaže li se izvedivost koncepta, krenut će se u razvoj senzora za industrijsku primjenu u suradnji s malim i srednjim poduzećima.