140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Link:

Popis radova laboratorija

 

 

 

Flag Counter


Domaćin projekta HRZZ-a IP-11-2013-2729 LOMEDY


Obavijesti

Pronađen signal koji je nedostajao

U kupratnim visokotemperaturnim supravodičima nastaju različita elektronska fazna stanja. Jedno od najznačajnijih takvih stanja su nabojne pruge u kojima se elektroni organiziraju u valove gustoće naboja. Za dobivanje mikroskopskih informacijama o fizici pruga, upotrebljavaju se eksperimntalne metode poput nuklearne magnetske rezonancije. Međutim, takva istraživanja u jednoj od najpoznatijih porodica kupratnih supravodiča - kupratima na bazi lantana - bila su onemogućena jakim smanjenjem NMR signala kad nastaju nabojne pruge, efektom poznatim pod imenom wpeout. U radu Damjana Pelca i Miroslava Požeka u suradnji s kolegama iz Dresdena i Brookhavena, koji je objavljen u časopisu Physical Review B (D. Pelc et al., Phys. Rev. B 95, 054508 (2017)), opisan je način kako je moguće mjeriti taj signal koji nestaje. Rezultati rada razriješili su desetljeća stare kontroverze i donijeli novi uvid u ponašanje nabojnih pruga u kupratima.

Autor: Miroslav Požek

Od 13. siječnja 2017., NMR grupa se povećala za još jednog člana - dr. Alberto Fraile Garcia. Dr. Fraile se pridružio Quantum CorES projektu i pomoći će nam u istraživanjima na sustavima teških fermiona. Radujemo se uspješnoj suradnji i novim NMR rezultatima!

Želimo mu puno uspjeha u poslu!

Autor: Mihael Srđan Grbić
Rad objavljen u PRB - Rapid Comm. s...

Naša grupa je surađivala s timom na LNCMI-u u ispitivanju mikroskopsih svojstava uređenog stanja induciranog magnetskim poljem u DTN-u - modelnog sustava za proučavanje BE kondenzata. Uzorak je proučavan u blizini gornjeg kritičnog polja (Hc2 = 12.32 T), gdje smo koristeći statičke NMR podatke pratili nastajanje bozonske gustoće prilikom ulaska u BEC fazu za H < Hc2, i po prvi put testirali ispravnost nekoliko teorijskih predviđanja.

Članak je objavljen u časopisu Physical Review B - Rapid Communication, i dodijeljena mu je preporuka urednika, te se može naći na linku http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.95.020404

Autor: Mihael Srđan Grbić

Kao nastavak na raniji prilogu Prometej u emisiji HRT-a Društvena mreža, nedavno je kao glavna priča emitiran intervju s prof. Požekom povodom objave članka u časopisu Nature Communications:

 

Autor: Mihael Srđan Grbić

U emisiji Prvog programa Hrvatskog radija; Divni novi svijet emitiran je intervju s M. Požekom i D. Pelcom vezan za objavu članka u Nature Communications. Snimka intervjua može se naći na našim stranicama.

Autor: Mihael Srđan Grbić

U emisiji Trećeg programa Hrvatskog radija; Eppur si muove emitiran je intervju s M. Požekom i D. Pelcom vezan za objavu članka u Nature Communications.
Snimka intervjua može se naći na našim stranicama

Autor: Mihael Srđan Grbić

U prilogu Prometej HRT-ove emisije Društvena mreža emitiranom 22.9.2016. objavljena je reportaža povodom objave članka u časopisu Nature Communications:

Autor: Mihael Srđan Grbić

 

U danas objavljenom radu u časopisu  Nature Communications su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima.

Inače, ovo je već treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Počelo je prvo istraživanje svojstava materijala pod utjecajem vanjskog tlaka na Fizičkom odjseku. U klopu UKF projekta Quantum CorES jedan od ciljeva je pokretanje istraživanja pod utjecajem tlaka, i nedavno je NMR grupa uspješno zabilježila prvi signal mjeren u sustavu pod tlakom.

Na slici lijevo vidljiva su dva signala - NQR signal Cu2O praška mjeren pri standardnim uvjetima i na 8.15 kbar. Položaj linije se mijenja zbog promjene ionske interakcije bakra i kisika kad je kristalna ćelija stlačena. 

Tlak je uspostavljen u hidrostatskoj ćeliji, a već ovo ljeto planiramo ići do 26 kbar.


S velikim zadovoljstvom možemo reći kako je ovime povećan kapacitet istraživanja Fizičkog odsjeka PMF-a i da je započelo razdoblje istraživanja pod tlakom.

Zahvaljujemo kolegi P. Popčeviću s Instituta za Fiziku koji je pomogao u pripremi eksperimenta.

Autor: Mihael Srđan Grbić
BICRO (PoC) odobren!

Tehnološko znanstveni projekt "InTenX - Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala u ekstremnim uvjetima" je prihvaćen za financiranje od strane BICRO-a, i započinje od 1. lipnja 2016. Cilj ovog projekta je izraditi prototip instrumenta za ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava materijala u ekstremnim uvjetima - na niskim i visokim temperaturama, u prisutnosti zračenja, te u velikim magnetskim poljima. Voditelj projekta je Damjan Pelc, mag. phys. Dokaže li se izvedivost koncepta, krenut će se u razvoj sustava za komericjalnu znanstvenu primjenu u suradnji s malim i srednjim poduzećima.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu (19. svibnja 2016.) prihvaćene su teme doktorskih dizertacija Tončija Cvitanića i Marije Vučković. T. Cvitanić je obranio temu istraživanja iz područja niskodimenzionalnog kvantnog magnetizma 10. veljače, a M. Vučković iz područja kupratnih supravodiča 6. travnja 2016. 

Autor: Mihael Srđan Grbić

Od 2. svibnja 2016. godine, novi član NMR grupe je Petar Kolar, magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije i doktorand na Fakultetu elektronike i računarstva. Kolega Kolar će nam pomoći u optimizaciji NMR postava, a zaposlen je u sklopu UKF projekta Quantum CorES.

Želimo mu mnogo uspjeha u budućem radu!

Autor: Mihael Srđan Grbić

Eksperimentom koji je u potpunosti zamišljen i proveden na Fizičkom odsjeku postignut je značajan pomak u teorijskom razumijevanju mehanizma dopiranja i supravodljive valne funkcije visokotemperaturnih kupratnih supravodiča. Članovi Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek, Vito Despoja i Denis Sunko predložili su teorijski okvir, proveli opsežne proračune i napravili eksperiment koji objašnjava kako dolazi do metalizacije u ovim kompleksnim spojevima.

Uspostavljanje metalnog stanja (metalizacija) preko dopiranja se obično zamišlja ili kao legiranje, u kojem se naboj dopanda dodaje već postojećoj metalnoj vrpci, ili kao stvaranje vrpce nečistoća, što se odvija u degeneriranim poluvodičima. Budući da su supravodljivi kuprati ionski kristali, za njih je moguć i treći mehanizam, kojeg je predložio S. Mazumdar 1989. g. - ionsko dopiranje. U tom slučaju naboj dopanda ostaje lokaliziran, ali se njegovo električno polje pomiče kemijsku vezu između bakra i kisika iz ionske u metalnu granicu. Dokaz ovog neobičnog mehanizma metalizacije jest da zamijenom bakra cinkom, cinkova nečistoća lokalno uništi metal oko sebe, i napravi otok ionskog izolatora. Kada ovaj mehnaizam ne bi vrijedio tada bi slobodni elektroni metala zasjenili cinkovu nečistoću. Upravo takav ‘izolatorski otok’ oko cinka je detektiran u ovom radu.

Mjerenje nuklearne kvadrupolne rezonancije (NQR) na jezgri 67Zn, samo je po sebi svjetska premijera, jer iako se zamjena bakra cinkom u kupratima proučava različitim metodama već od 1987., nikome do sada nije uspjelo izolirati ovaj specifični signal.

 

Dopiranje cinkom je prvotno pobudilo golem interes zbog snažnog rušenja temperature supravodljivog prijelaza kod svih kuprata. Vjeruje se da ono na neki način ometa mehanizam supravodljivosti kojeg još nitko nije uspio shvatiti. Uz najvažniji rezultat da okolina cinka nije metalna, mjerenja NQR-a pokazuju i iznenađujuće jaki lom kvadratne simetrije oko cinkovog mjesta. Taj efekt smo teorijski uspjeli objasniti kao razbijanje degeneracije kisikovih orbitala u jediničnoj ćeliji CuO2 ravnine, koja ima dva ekvivalentna kisika u odsustvu cinka. Slično se ruši supravodljivost kod strukturnog tzv. LTT prijelaza u lantanovom kupratu, što je pok. akademik S. Barišić još 1990. povezao sa razbijanjem degeneracije kisika kod tog prijelaza.

Na temelju neočekivane veze cinkovog i LTT efekta na visokotemperaturnu supravodljivost predložili smo jako simetrijsko ograničenje na valne funkcije supravodljivog stanja u svim kupratima: u njima se kisikove orbitale moraju pojavljivati u degeneriranim superpozicijama.

Članak Mechanism of metallization and superconductivity suppression in YBa2(Cu0.97Zn0.03)3O6.92 revealed by 67Zn NQR, D. Pelc, M. Požek, V. Despoja and D. K. SunkoNew J. Phys. 17 (2015) 083033, može se naći na linku http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/8/083033.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Ovog ljeta članovi naše grupe su sudjelovali na nekoliko međunarodnih susreta promovirajući svoj znanstveni rad i stječući nova znanja.

Tonči Cvitanić, mag. phys., je sudjelovao na "School and Workshop on Strongly Correlated Electronic Systems - Novel Materials and Novel Theories" koji se održao u Trstu (Italija) 10.-21.8.2015.

Marija Došlić, mag. phys., je pozvana da održi predavanje na IFW-u Dresden (Njemačka) pod naslovom "Nonlinear radiofrequent transport measurements of cuprates" 30.06.2015., te je također sudjelovala u eksperimentalnom usavršavanju na neutronskom izvoru u Saclayu (Francuska) 26.04-03.05.2015.

Damjan Pelc, mag. phys., je održao pozvano predavanje na konferenciji SuperStripes održanoj u Ischii (Italija) 13.-18.6.2015.

doc. dr. sc. Mihael Grbić je u periodu 1.-5.7.2015. boravio u Grenoblu (Francuska) kako bi prezentirao svoj rad na konferenciji RHMF2015 i dogovorio novu suradnju iz područja kvantnog magnetizma i teških fermiona. Također je sudjelovao na radionici CDQM održanoj 12.-15.7.2015. u Cambridgeu (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Autor: Mihael Srđan Grbić