Link:

Popis radova laboratorija

 

Flag Counter


 

Radovi projekta:

 

I. Jakovac, M. Horvatić, E. Schwier, A. Prokofiev, S. Paschen, H. Mitamura, T. Sakakibara, M. S. Grbić, J. Phys.: Condens. Matter 32, 245601 (2020)

 

P. Kolar, M. S. Grbić, S. Hrabar, Sensors 19, 03064 (2019)

 

M. S. Grbić, JAP 125, 224501 (2019)

 

T. Cvitanić, M. Lukas, M. S. Grbić, Rev. Sci. Instrum. 90, 043903 (2019)

 

D. Pelc, P. Popčević, M. Požek, M. Greven, and N. Barišić, Sci. Adv. 5, eaau4538 (2019)

 

D. Pelc, M. Vučković, M. S. Grbić, M. Požek, G. Yu, T. Sasagawa, M. Greven and N. Barišić, Nat. Comm 9, 4327 (2018)

 

P. Popčević , D. Pelc, Y. Tang, K. Velebit, Z. Anderson, V. Nagarajan, G. Yu , M. Požek, N. Barišić and M. Greven, npj Quantum Materials 3, 42 (2018).

 

T. Cvitanić, V. Šurija, K. Prša, O. Zaharko, I. Kupčić, P. Babkevich, M. Frontzek, M. Požek, H. Berger, A. Magrez, H. M. Rønnow, M. S. Grbić, and I. Živković, Phys. Rev. B 98, 054409 (2018)

 

M. Bosiočić, F. Bert, S. E. Dutton, R. J. Cava, P. J. Baker, M. Požek, and P. Mendels, Phys. Rev. B 96, 224424 (2017)

 

D. Pelc, H.-J. Grafe, G. D. Gu, and M. Požek, Phys. Rev. B 95, 054508 (2017)

 

R. Blinder et al. Phys. Rev. B 95, 020404(R) (2017).

 

D. Pelc, M. Vučković, H.-J. Grafe, S.-H. Baek, M. Požek, Nature Communications 7, 12775 (2016).

 

J. C. C. Freitas, W. L. Scopel, W. S. Paz, L. V. Bernardes, F. E. Cunha-Filho, C. Speglich, F. M. Araújo-Moreira, D. Pelc, T. Cvitanić, M. Požek, Scientific Reports 5, 14761 (2015).

 

D. Pelc, M. Požek, V. Despoja and D. K. Sunko, New J. Phys. 17, 083033 (2015).

 

M. Došlić, D. Pelc and M. Požek, Rev. Sci. Instrum 85, 073905 (2014).

 

T. Cvitanić, D. Pelc, M. Požek, E. Amit, and A. Keren, Phys. Rev. B 90, 054508 (2014).


Domaćin projekata HRZZ-a

IP-11-2013-2729 LOMEDY

IP-2018-01-2970 MicroS


 

U danas objavljenom radu u časopisu  Nature Communications su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima.

Inače, ovo je već treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka.

Uređenja naboja su jedan od važnih aspekata fizike kupratnih supravodiča, no razumijevanje njihovog nastanka je otežano zbog intrinzičnog nereda u tim materijalima. U radu objavljenom u časopisu Nature Communications, zaposlenici Fizičkog odsjeka D. Pelc, M. Vučković i M. Požek u suradnji s kolegama na Leibnizovom institutu za istraživanje čvrstih tvari (IFW) u Dresdenu opisuju otkriće nove nabojno uređene faze u kupratnim supravodičima. Kombiniranjem triju eksperimentalnih tehnika potvrđuju postojanje nekonvencionalnog uređenja - elektronskog tekućeg kristala - i razjašnjavaju nastanak nabojnih uređenja u kupratima.

Kupratni supravodiči osim same supravodljivosti posjeduju iznimno bogatstvo elektronski uređenih faza, od kojih su posebno zanimljiva uređenja poznata kao nabojne pruge. U zadnjih nekoliko godina pokazalo se da su nabojne pruge univerzalno prisutne u kupratima, uz moguću povezanost s drugim bitnim značajkama tih materijala - supravodljivošću i pseudoprocjepom. Međutim, kupratni supravodiči su zbog svojstava perovskitne strukture i procesa dopiranja neuređeni na mikroskopskoj skali. Taj nered ima velik utjecaj na formiranje i izgled nabojnih pruga, a teorijski su predviđene i različite međufaze između nabojnih pruga i metala. Jedna takva međufaza - poznata kao nabojni nematik - eksperimentalno je pronađena u ovom radu. Njeno postojanje je potvrđeno trima eksperimentalnim tehnikama: nuklearnom kvadrupolnom rezonancijom, nelinearnom vodljivošću i mjerenjem toplinskog kapaciteta. Od njih se naročito ističe nelinearna voljivost, koja je osjetljiva na nabojne korelacije višeg reda i izmjerena aparaturom u potpunosti razvijenom na Fizičkom odsjeku. Otkriće nabojnog nematika potvrđuje nedavna teorijska predviđanja o razvoju prugastih uređenja u kupratima i važan je doprinos razumijevanju fizike jako koreliranih elektrona u tim materijalima.

D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016)

Autor: Mihael Srđan Grbić
Popis obavijesti