Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Link:

Popis radova laboratorija

 

 

 

Flag Counter


Domaćin projekta HRZZ-a IP-11-2013-2729 LOMEDY


 

U danas objavljenom radu u časopisu  Nature Communications su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima.

Inače, ovo je već treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka.

Uređenja naboja su jedan od važnih aspekata fizike kupratnih supravodiča, no razumijevanje njihovog nastanka je otežano zbog intrinzičnog nereda u tim materijalima. U radu objavljenom u časopisu Nature Communications, zaposlenici Fizičkog odsjeka D. Pelc, M. Vučković i M. Požek u suradnji s kolegama na Leibnizovom institutu za istraživanje čvrstih tvari (IFW) u Dresdenu opisuju otkriće nove nabojno uređene faze u kupratnim supravodičima. Kombiniranjem triju eksperimentalnih tehnika potvrđuju postojanje nekonvencionalnog uređenja - elektronskog tekućeg kristala - i razjašnjavaju nastanak nabojnih uređenja u kupratima.

Kupratni supravodiči osim same supravodljivosti posjeduju iznimno bogatstvo elektronski uređenih faza, od kojih su posebno zanimljiva uređenja poznata kao nabojne pruge. U zadnjih nekoliko godina pokazalo se da su nabojne pruge univerzalno prisutne u kupratima, uz moguću povezanost s drugim bitnim značajkama tih materijala - supravodljivošću i pseudoprocjepom. Međutim, kupratni supravodiči su zbog svojstava perovskitne strukture i procesa dopiranja neuređeni na mikroskopskoj skali. Taj nered ima velik utjecaj na formiranje i izgled nabojnih pruga, a teorijski su predviđene i različite međufaze između nabojnih pruga i metala. Jedna takva međufaza - poznata kao nabojni nematik - eksperimentalno je pronađena u ovom radu. Njeno postojanje je potvrđeno trima eksperimentalnim tehnikama: nuklearnom kvadrupolnom rezonancijom, nelinearnom vodljivošću i mjerenjem toplinskog kapaciteta. Od njih se naročito ističe nelinearna voljivost, koja je osjetljiva na nabojne korelacije višeg reda i izmjerena aparaturom u potpunosti razvijenom na Fizičkom odsjeku. Otkriće nabojnog nematika potvrđuje nedavna teorijska predviđanja o razvoju prugastih uređenja u kupratima i važan je doprinos razumijevanju fizike jako koreliranih elektrona u tim materijalima.

D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016)

Autor: Mihael Srđan Grbić
Popis obavijesti