SOLeNeMaR - Europski projekt

Strengthening the SOLid-state research capacities in Zagreb by the introduction of Nuclear Magnetic Resonance method

 

Osnovni cilj projekta je uvođenje metode nuklearne magnetske rezonancije za fiziku čvrstog stanja (ssNMR) na Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Metoda ssNMR se pokazala kao jedna od ključnih metoda u mikroskopskom istraživanju vrlo koreliranih elektronskih sustava, viskokotemperaturnih supravodiča, kvantnih magneta, vodljivih polimera, ugljikovih nanocjevčica, i mnogih drugih probematika u fizici kondenzirane materije. Planira se nabavka ssNMR spektrometra prikladnog za mjerenja širokih linija, mjerenja na niskim temperaturma, i u varirajućim magnetskim poljima. Također, moguća su i mjerenja nuklearne kvadrupolne rezonancije (NQR) u nultom magnetskom polju, koja daju važne informacije o lokalnoj raspodjeli naboja.

 

Unutar projekta predviđene su posjete fizičara iz Zagreba Europskim NMR centrima i provođenje dijela istraživanja. Neki će mladi istraživači također posjetiti ssNMR laboratorije u Europi kako bi stekli osnovna eksperimentalna i teoretska znanja  o samoj metodi.  

Za razvoj nove eksperimentalne metode nije dovoljna sama akvizicija opreme, već i  daljnje usavršavanje znanstvenika i drugog osoblja, te primjena njihova znanja u trenutnom istraživanju na Fizičkom odsjeku i drugim institucijama u Hrvatskoj. U projektu je predložena razmjena "know-how" i iskustva s vodećim Europskim ssNMR centrima putem brojnih bilateralnih znanstvenih razmjena između Fizičkog odsjeka i vodećih Europskih centara izvrsnosti. Kroz ovaj projekt, stvoriti ćemo uvjete za povratak mladih iskusnih znanstvenika koji su trenutno u inozemstvu, te njihovo zapošljavanje unutar zemlje. Organizirati ćemo i dvije radionice u cilju širenja znanja unutar regije o primjeni NMR metode u istraživanjima fizike čvstog stanja.

 

Sudionici projekta

 

 

 

Europski partneri na SOLeNeMaR projektu:

Profesori Henri Alloul i Philippe Mendels iz Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud 11, Orsay (LPS)

Dr. Mladen Horvatić i Dr. Steffen Krämer iz Grenoble High Magnetic Field Laboratory (GHMFL)

Dr. Janez Dolinšek iz Jožef Štefan Institute (JSI), Ljubljana

Dr. Hans Joachim Grafe iz Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW), Dresden

 

Suradnici sa Fizičkog odsjeka:

eksperiment:

prof. dr. sc. Miroslav Požek

prof. dr. sc. Antonije Dulčić

dr. sc. Dalibor Paar

dr. sc. Mihael S. Grbić, znanstveni novak

dipl. ing. Marko Bosiočić, znanstveni novak

teorija:

prof. dr. Slaven Barišić

prof. dr. sc. Denis Sunko

prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

dr. sc. Ivan Kupčić, zn. sur.

(+ znanstveni novak)

 

Hrvatski partneri:

dr. sc. Ana Smontara (Institut za fiziku)

dr. sc. Boris Rakvin (Institut “Ruđer Bošković”)

prof. dr. sc. Ante Bilušić (Sveučilište u Splitu)

 

Ciljevi SOLeNeMaR projekta

  • nabava i instalacija opreme za ssNMR
  • povećanje ljudskog potencijala
  • učvršćivanje trenutne suradnje s Europskim NMR centrima izvrsnoti
  • organizacija dviju radionica i niza seminara za industriju
  • povećana vidljivost Fizičkog odsjeka (u javnosti, među znanstvenom zajednicom, industrijom)

 

Konačni cilj:

Snažna ssNMR grupa i Fizički odsjek kao cjelina spremna za sudjelovanje u budućim FP7 projektima

 

Osnovne informacije o SOLeNeMaR projektu:

7 Okvirni program - kapaciteti

Tema 4: Istraživački potencijali i konvergente regije

Poziv: Koordinacija i potpora  REGPOT-2008-1

Kratica projekta: SOLeNeMaR

Naslov projekta: "Strengthening the SOLid-state research capacities in Zagreb by the introduction of the Nuclear Magnetic Resonance method"

Koordinator: Priodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Fizički odsjek

Skraćeno ime koordinatora: PDFS

Glavni koordinator: Miroslav Požek

Trajanje: 03/2009-02/2012

Totalni budžet: 844 245 €