CeNIKS

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Obavijesti

Potpisan ugovor o financiranju CeNIKS-a

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, danas su na svečanosti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, potpisali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte CeNIKS – „Centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava“ Fizičkog odsjeka i CIUK – „Centar izvrsnosti u kemiji“ Kemijskog odsjeka. PMF je uz Fakultet strojarstva i brodogradnje jedini domaćin dva infrastrukturna projekta, koji se financiraju iz ovog poziva. Više na webu MZO

Emil Tafra
28. 5. 2018. u 15:58

Prijava na ograničeni poziv

Projekt CeNIKS je poslao svoju prijavu na ograničeni poziv MZO-a "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Zahvaljujemo svim institucijama i tvrtkama koje su nam dale podršku, bez kojih ova prijava ne bi bila konkurentna.

admin
1. 7. 2017. u 00:15

Usvojena S3

Vlada RH je usvojila Strategiju pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. - 2020. godine - važan dokument za financiranje projekata iz infrastrukturnih fondova RH pri EU.

Mihael Srđan Grbić
4. 5. 2016. u 13:49

Projekt Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za Infrastrukturnu potporu financiranu iz Europskog fonda za regionalni razvojoperativni program Konkurentnost i kohezija.

Vrijednost projekta: 57.806.124,58 kn (49.135.205,89 kn (85%) sufinancirano od EU)

Trajanje projekta: 16 mjeseci

Povezivanje znanosti, tehnologije i strateškog razvoja.

  • dizajniran u skladu s europskim načelima horizontalnog i vertikalnog razvoja znanosti,
  • sastoji se od komplementarnih znanstvene jedinice koje omogućuju otvoreni pristup svim znanstveno, poslovno ili tehnološki orijentiranim subjektima u Republici Hrvatskoj bez vlastitih kapaciteta za provođenje naprednih istraživanja od interesa.

Osnovni princip projekta:

  • samoodrživost i ekonomična vrhunska znanost.
  • čini zatvorenu cjelinu koja iskorištava postojeće kapacitete, pojačava njihove vrhunske prednosti, proširuje mogućnosti istraživanja i otvara nova područja koja stvaraju poveznicu s potrebama gospodarstva Republike Hrvatske.

Projekt CeNIKS probija granice koje su onemogućavale potpun razvitak znanosti povezane s industrijom – omogućuje zajednički rad u stvaranju kvalitete i proizvoda bitnih za današnje tržište.

CeNIKS prati glavne vodilje Europske komisije i MINGO-a u vidu pametne specijalizacije na područjima Key Enabling Technologies, tzv. KETa: Zdravlje, Održiva energetika i okoliš, Inženjerstvo i Biotehnologija/Bioekonomija. Također, u vidu europskih ciljeva pametnog razvitka znanosti, CeNIKS pokriva:

• fokusirano ulaganje u ključne nacionalne interese, koji se izgrađuju u okruženju koncentracije znanja;
• razvitak područja gdje se Republika Hrvatska već dokazala kao jaka u međunarodno kompetitivnim projektima;
• potpora tehnloškim inovativnim aktivnostima koje stimuliraju  ulaganja iz gospodarstva;
• podupiranje inovacije i eksperimentiranja;
• ulaganja u subjekte koji prolaze redovitu evaluaciju.

Samoodrživost i fokus projekta CeNIKS – vrhunska istraživanja, vrhunske usluge za poslovne subjekte i kriogena infrastruktura na jednom mjestu – čini ga suvremenim odazivom na potrebe istraživanja novih materijala i mostom s industrijskim aplikacijama.