Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Biologija rakova (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 172453
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Gottstein
prof. dr. sc. Ivana Maguire
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Ivana Maguire - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. Objasniti obilježja koja pridonose raznolikosti rakova i uspješnosti u naseljavanju različitih ekoloških sustava.
2. Definirati anatomske sličnosti i razlike predstavnika potkoljena Crustacea i drugih člankonožaca.
3. Prepoznati i objasniti ključna razlikovna obilježja vanjske morfologije pojedinih skupina rakova.
4. Usporediti vanjsku i unutrašnju anatomiju rakova na razini pojedinih sustava i organizama (skupina).
5. Provesti različite laboratorijske i terenske metode koje se odnose na prikupljanje, prepariranje, dokumentiranje i taksonomsko određivanje rakova.
6. Objasniti preživljavanje, razmnožavanje i životnu strategiju različitih skupina rakova.
7. Opisati primjenu ekologije ponašanja rakova u zaštiti, upravljanju i zakonskim regulativama.

SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA

1. Uvod u biologiju rakova (povijesni pregled istraživanja, raznolikost i uspješnost, sličnosti i razlike s ostalim člankonošcima)
2. Sistematika i evolucija rakova
3. Filogenija rakova
4. Komparativna anatomija i morfologija razreda Remipedia
5. Komparativna anatomija i morfologija razreda Cephalocarida
6. Komparativna anatomija i morfologija razreda Branchiopoda
7. Komparativna anatomija i morfologija razreda Maxillopoda
8. Komparativna anatomija i morfologija razreda Malacostraca
9. Biologija i ekologija predstavnika porodice Gammaridae u Hrvatskoj
10. Razmnožavanje, životni ciklusi i ponašanje rakova
11. Mikrobiologija, epibionti, bolesti i uzgoj rakova
12. Invazivni rakovi u Europi
13. Zaštita rakova, upravljanje i zakonske regulative
14. Ekološke značajke porodice Astacidae u Hrvatskoj
15. Ugroženost i zaštita rakova porodice Astacidae u Europi

VJEŽBE
Vježbe su organizirane na način da se tijekom kondenzirane nastave (dva dana u trajanju od 7,5 sati), koja uključuju izlazak na teren te obradu prikupljenih uzoraka i podataka u laboratoriju, uspješno odradi planirani praktični dio nastave.

1. Teren na Medvednicu (potok Vrapčak, subtermalni izvori (Sutinska vrela) i vodonosnik Savske doline (Podsused)):
Terenske metode prikupljanja potočnih i intersticijskih (krenal, hiporeik i freatik - Norton pumpa) vrsta rakova;
Taksonomsko određivanje prikupljenog (i konzerviranog) materijala u laboratoriju.
2. Teren na jezero Jarun:
Terenske metode prikupljanja jezerskih vrsta rakova;
Determinacija prikupljenog materijala;
Procjena veličine populacija makroskopskih i mikroskopskih vrsta rakova;
Izrada grafičkog prikaza godišnjeg ciklusa rakova.
Literatura:
  1. Martin, J. W., Davis, G. E. (2001) An Update Classification of the Recent Crustacea. Natural History Museum of Los Angeles County, Science Series 39: 1-124. (pdf)
  2. Brusca, R.C., Brusca, G.J. (2003): Invertebrates (The Crustaceans). Sinauer Associates. (pdf)
  3. Koenemann, S., Jenner, R.A. (2005): Crustacea and Arthropod Relationships. Crustacean Issues, 16. Taylor&Francis. (pdf)
  4. Predavanja (ppt slideovi) u pdf formatu na web stranici: https://www.pmf.unizg.hr/biol/predmet/biorak
  5. Gottstein Matočec, S. (ur.), Ozimec, R., Jalžić, B., Kerovec, M., Bakran-Petricioli, T. (2002): Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, str. 1-82.
  6. Maguire, I. (2010:) Slatkovodni rakovi - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. 40 p
  7. Maguire, I., Gottstein-Matočec, S. (2004): The distribution pattern of freshwater crayfish in Croatia. Crustaceana 77, 1: 25-47.
  8. Maguire I, Jelić M, Klobučar G. (2011): Update on the distribution of freshwater crayfish in Croatia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401: DOI: 10.1051/kmae/2011026
  9. Souty-Grosset, C., Holdich, D. M., Noël, P., Reynolds, J. D., P. Haffner (2005): Atlas of Crayfish in Europe. Publications Scientifiques Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.
  10. Watling, L., Thiel, M. (2013): Functional Morphology and Diversity. The Natural History of the Crustacea No. 1. Oxford University Press, Oxford, New York.
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija: