Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kralješnjaci

Šifra: 196126
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Perica Mustafić
Izvođači: Lucija Onorato , mag. educ. biol. et chem. - Vježbe u praktikumu
Sara Pleše , mag. oecol. - Vježbe u praktikumu
Nikola Renić , mag. educ. biol. et chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja
1. Upoznati se s poviješću istraživanja zoologije kralješnjaka
2. Analizirati organizaciju i značajke osnovnih skupina kralješnjaka, kao i važnost istih za čovjeka
3. Objasniti evolucijske veze i anatomske značajke pojedinih skupina kralješnjaka, te analizirati prilagodbe na uvjete u kojima žive i načine na koje se kreću
4. Koristiti odgovarajuću literaturu za determinaciju pojedinih skupina kralješnjaka tako da se postigne zadovoljavajuća razina samostalne determinacije svojti
5. Znati prepoznati i svrstati u odgovarajuće sistematske skupine tipične predstavnike faune kralješnjaka RH
6. Znati prepoznati endemske vrste kralješnjaka u RH, te objasniti njihov značaj i raspraviti njihove razloge ugroženosti
7. Razviti sposobnosti disekcije, promatranja i zapažanja anatomskih sličnosti između pojedinih skupina kralješnjaka
8. Analizirati komparativne anatomske značajke pojedinih skupina kralješnjaka
9. Objasniti vezu između strukture zajednice kralješnjaka i ekoloških značajki okoliša


Predavanja:

1. Opće značajke anatomija, taksonomija i rasprostranjenost pojedinih skupina kralješnjaka.
2. Porijeklo i razvojni pravci Svitkovaca. Građa, sistematika i biologija Plaštenjaka i Svitkoglavaca.
3. Građa i biologija Kružnousta. Najvažniji predstavnici Jadranskog mora i slatkih voda Hrvatske .
4. Građa i biologija Hrskavičnjača i Zrakoperki, funkcija anatomskih sustava. Sistematski pregled s najvažnijim predstavnicima ihtiofaune. Osnove ekologije riba.
5. Ihtiofauna Hrvatske - sistematski pregled s najvažnijim predstavnicima slatkovodne i morske ihtiofaune. Komercijalne i ugrožene vrste.
6. Skupine Mesoperke i Dvodihalice, osnovne značajke i njihov položaj u filogeniji riba i Tetrapoda.
7. Građa i funkcija pojedinih organa kod vodozemaca. Prilagodbe vodozemaca na razna vodena i kopnena staništa. Međusobni filogenetski odnosi izumrlih i recentnih skupina, te teorije o prelasku kralješnjaka iz vode na kopno.
8. Vodozemci Hrvatske - sistematski pregled s najvažnijim predstavnicima faune
9. Građa i prilagodbe gmazova na kopnena staništa. Značajke pojedinih skupina gmazova. Važnost gmazova za razvoj endotermnih kralješnjaka.
10. Gmazovi Hrvatske - najznačajniji predstavnici naše faune
11. Ptice, građa i funkcionalne prilagodbe na let. Sistematika i adaptivna radijacija. Porijeklo i filogenetski odnosi ptica s drugim skupinama kralješnjaka. Ponašanje i migracije. Orijentacija na seobama.
12. Ornitofauna Hrvatske - Hrvatska kao područje rasprostranjenosti ptica.
13. Građa i opće značajke sisavaca. Osobitosti građe vodenih sisavaca. Razlike između aplacentalnih i placentalnih sisavaca. Biologija prezimara. Eholokacija i orijentacija.
14. Populacijska dinamika, seobe, ishrana i zadružni život. Domestifikacija
15. Sistematika sisavaca s pregledom najvažnijih vrsta u fauni Hrvatske.

Praktikum:

1. Građa i opće značajke Plaštenjaka i Svitkoglavca
2. Građa i opće značajke Bezčeljustousta. Određivanje Bezčeljustousta.
3. Građa i opće značajke Hrskavičnjačaa
4. Građa i opće značajke Zrakoperki
5. Određivanje Hrskavičnjača i Zrakoperki
6. Građa i opće značajke vodozemaca
7. Građa i opće značajke gmazova
8. Građa i opće značajke gmazova
9. Određivanje vodozemaca i gmazova
10. Građa i opće značajke ptica
11. Građa i opće značajke ptica
12. Određivanje ptica
13. Građa i opće značajke sisavaca
14. Građa i opće značajke sisavaca
15. Određivanje sisavaca
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Beskralješnjaci
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti