Pokusi iz fiziologije bilja u nastavi

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Pokusi iz fiziologije bilja u nastavi

Šifra: 227687
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek
prof. dr. sc. Mirta Tkalec
prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac
Izvođači: dr. sc. Marija Babić - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Sandra Vitko - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac - Seminar
prof. dr. sc. Mirta Tkalec - Seminar
prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je stjecanje vještina u osmišljavanju, postavljanju i izvođenju jednostavnih demonstracijskih pokusa prikladnih za izvođenje u učionici. Nadalje, u okviru predmeta predviđeno je izvođenje složenijih eksperimentalnih postupaka (koji uključuju i temeljna načela znanstvenog rada kao što su određivanje veličine uzoraka, ponavljanja, obrada i tumačenje rezultata) prikladnih za izvođenje u školskom laboratoriju.
Sadržaj kolegija:
Jednostavni pokusi iz fiziologije bilja za izvođenje u učionici; Složeniji eksperimentalni rad iz fiziologije bilja u školskom laboratoriju; Modelni organizmi u biljnoj fiziologiji; Principi rada uređaja za laboratorijski rad u području fiziologije bilja; Učenički projekti: osmišljavanje pokusa ili istraživanja, praktični rad, opis, obrada i tumačenje dobivenih rezultata; Promatranje i tumačenje fizioloških promjena na biljkama u prirodi: bilježenje, opis, tumačenje fizioloških procesa koji ih uvjetuju te razumijevanje na koji ih način okolišni uvjeti potiču; Proučavanje djelovanja čovjeka na promjene u okolišu i kako se to odražava na fiziološke procese u biljkama te izvođenje jednostavnih biotestova u laboratoriju ili biomonitoring u prirodnim uvjetima.
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti