Praktični radovi u nastavi botanike

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktični radovi u nastavi botanike

Šifra: 227684
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Liber - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog predmeta je osmisliti i provesti multidisciplinarno istraživanje u kojem se kombiniraju metode rada na terenu, kartiranje flore, determinacija bilja, analiza peluda, molekularno-sistematske metode i računalni programi. Upotrjebljene metode, u cjelini ili pojedinačno, su primjenjive u različitim oblicima nastavi biologije u srednjoj školi.
Očekivani ishodi učenja:
1. Naučiti pravilno sabirati i preparirati biljni materijal
2. Prepoznavanje najčešćih porodica hrvatske flore
3. Svladati terminologiju i tehnike nužne pri determinaciji biljaka
4. Koristiti metode kartiranja flore
5. Analizirati i vrednovati floru nekog područja
6. Prepoznavati osnovne tipove spora i peludnih zrnaca
7. Izolirati DNA iz svježeg i prepariranog tkiva te primijeniti osnovne molekularne metode
8. Izračunati genetske udaljenosti iz DNA podataka te konstruirati srodstvena stabla
9. Koristiti različite baze podataka i računalne programe slobodno dostupne na internetu
10. Praktično primijeniti sve etape znanstveno istraživačkog rada
Literatura:
 1. Toni Nikolić: Flora Croatica 1, 2, 3
 2. Radovan Domac: Flora Hrvatske
 3. Toni Nikolić: Praktikum iz sistematske botanike
 4. Toni Nikolić: Flora. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja
 5. Toni Nikolić: Flora Croatica baza podataka. On-line (http://hirc.botanic.hr/fcd)
 6. Salemi M., Vandamme A.M.: The Phylogenetic Handbook. A Practical Approach to DNA and Protein Phylogeny
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Zlatko Liber:

  Svaki petak 13 - 15h. Marulićev trg 9A/ II

  Lokacija:

Obavijesti