Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 1

Šifra: 72873
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snežana Miljanić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Adriana Kenđel - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Pogreške. Statistička obrada podataka. Kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (ionski produkt vode, disocijacija kiselina i baza, topljivost soli, nastajanje kompleksnih iona, oksidacijsko-redukcijske reakcije). Puferi. Taloženje. Gravimetrijske metode analize. Volumetrijske metode analize: kiselinsko-bazne titracije, kompleksometrijske titracije, taložne titracije, oksidacijsko-redukcijske titracije.


ISHODI UČENJA:
Objasniti osnovne principe i ravnoteže u otopini na kojima se temelje metode kemijske analize.
Opisati različite tehnike (titrimetrija i gravimetrija) klasične analitičke kemije.
Poznavati princip klasičnih metoda analitičke kemije za utvrđivanje sastava i količine tvari.
Odrediti sastav nepoznate tvari na temelju podataka kemijske analize.
Izračunati koncentraciju tvari pomoću podataka titrimetrijskih i gravimetrijskih metoda.
Prosuditi valjanost rezultata kemijske analize.
Literatura:
  1. 1. D.A. Skoog, D.M. West i F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
    2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 8. izd., Thomson,Brooks/Cole, Belmont CA, 2004.
  2. 1. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
    2. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
    3. H.P. Latscha, G.W. Linti, H.A. Klein, Analytische Chemie, Springer-Verlag, 2004.
    4. P.W. Atkins, Physical Chemistry, 6. izd., Oxford University Press, 1998.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 1
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Odslušan : Praktikum analitičke kemije 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 10 od 10
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Analitička kemija 1 (72873) Objavljeno 1. 10. 2021. u 09:25  ( Snežana Miljanić ) Uređeno: 1. 10. 2021. u 09:29  (Snežana Miljanić)
[^] Usmeni ispit Objavljeno 27. 4. 2021. u 15:03  ( Snežana Miljanić )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 23. 2. 2021. u 14:15  ( Snežana Miljanić ) Uređeno: 23. 2. 2021. u 14:15  (Snežana Miljanić)
[^] Kolokvij Objavljeno 11. 1. 2021. u 08:59  ( Snežana Miljanić )
[^] Kolokvij Objavljeno 30. 11. 2020. u 09:45  ( Snežana Miljanić )
[^] Predavanja iz predmeta Analitička kemija 1 u srijedu, 11.11.2020. Objavljeno 9. 11. 2020. u 08:19  ( Snežana Miljanić )
[^] Predavanja iz predmeta Analitička kemija 1 u srijedu, 04.11.2020. Objavljeno 3. 11. 2020. u 13:22  ( Snežana Miljanić )
[^] Analitička kemija 1 (72873) Objavljeno 9. 10. 2020. u 15:33  ( Snežana Miljanić )
[^] Analitička kemija 1 (72873) Objavljeno 6. 10. 2020. u 12:30  ( Snežana Miljanić )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 8. 9. 2020. u 11:19  ( Snežana Miljanić )