Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Anorganski reakcijski mehanizmi

Šifra: 44012
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ: Brzina kemijske reakcije i zakon brzine. Kinetičko ponašanje kompleksa. Mehanizami i aktivacijski parametri. Određivanje brzine kemijske reakcije. Supstitucijske reakcije kod oktaedarskih, planarnih, pentakoordiniranih i tetraedarskih kompleksa. Reakcije zamjene koje uključuju mono- i polidentatne ligande. Oksidacijsko-redukcijske reakcije. Premošćujući ligandi. Reakcije u unutarnjoj i vanjskoj koordinacijskoj ljusci i reakcije s prijenosom elektrona. Promjena reaktivnosti liganda nakon nastajanja kompleksa. Stereokemijska promjena. Konformacijska promjena i izomerija. Racemizacija tetraedarskih kompleksa. Organometalne supstitucijske reakcije. Homogena kataliza s kompleksima prijelaznih metala. Anorganska fotokemija.
U okviru seminara studenti obrađuju aktualne znanstvene probleme vezane uz tematiku predmeta i usmeno ih prezentiraju.
ISHODI UČENJA:
1. Objasniti osnovne pojmove vezane uz brzinu kemijske reakcije (zakon brzine) i eksperimentalne metode određivanja brzine reakcije.
2. Kvalitativno i kvantitativno opisati pojedine mehanizme koje susrećemo u kemiji kompleksnih spojeva.
3. Objasniti osnovne čimbenike koji određuju termodinamičku i kinetičku stabilnost kompleksa.
4. Objasniti važnost svojstava liganada kao i utjecaj geometrije liganada na reaktivnost.
Literatura:
  1. Ralph G. Wilkins, Kinetics and Mechanisms of Reactions of Transition Metal Complexes, 2nd Ed., VCH, New York, 1991.
  2. Jim D. Atwood, Inorganic and Organometallic Reaction Mechanisms, 2nd Ed., Wiley-VCH, 1997.
  3. Robert B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, 3rd Ed., Oxford University Press, 2007.
  4. F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced Inorganic Chemistry, 6. izd., Wiley, New York, 1999.
  5. Smiljko Ašperger, Kemijska kinetika i anorganski reakcijski mehanizmi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1999.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Drage kolegice i kolege,

u Repozitorij kolegija nadodan je Popis tema seminarskih radova za kolegij Anorganski reakcijski mehanizmi.

Vaš je zadatak da do kraja ovog tjedna (zaključno s krajem radnog vremena u petak 12. ožujka o.g.) na adresu elektroničke pošte predmetnog asistenta pošaljete popis od tri (3) izabrane teme u opadajućem nizu preferencije. Teme će biti raspodijeljene prema redoslijedu javljanja i osobnim preferencijama: ukoliko je u trenu kada je pristigao Vaš e-mail prva tema s Vašeg popisa već zauzeta, bit će vam dodijeljena druga, ako su prve dvije zauzete treća, a ukoliko su sve tri zauzete, bit će vam dodijeljena neka od nepodijeljenih tema. Studentima koji se u navedenom roku ne jave, također će biti dodijeljena neka od tema koje su ostale neraspodijeljene. Studenti koji su ponovo upisali kolegij mogu 'reciklirati' prošlogodišnje seminare samo ukoliko se na vrijeme jave predmetnom asistentu - ukoliko do vremena njihovog javljanja dotična seminarska tema bude već podijeljena drugome studentu, bit će im dodijeljena nova tema u skladu s gore opisanim pravilima.

Izlaganja seminarskih radova održat će od sredine svibnja do kraja semestra (u tjednima iza 17.V. - 21.V.;  14.V. - 28.V.; 31.V. - 4.V. i 7.VI. - 11.VI., te eventualne nadoknade u tjednu 14.VI. - 18.VI.). U svakom terminu planirano je održavanje 9 (devet) izlaganja, pri čemu će redoslijed izlaganja pratiti redne brojeve seminarskih tema navedene u Popisu tema. Točan raspored izlaganjâ po tjednima bit će objavljen nakon što svim studentima budu dodijeljene seminarske teme. Točni pak termini i način izlaganja seminarâ, bit će dogovoreni i određeni kasnije tijekom semestra, budući da će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kao i preporukama koje u tom trenu budu na snazi.

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti