Kemijski odsjek...
 
Elektrokemija...
 
Elektrokemija okoliša
 
Šifra: 152865
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Blaženka Gašparović - Predavanja
dr. sc. Dario Omanović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnove elektrokemijskih mjerenja:
struja, naboj, potencijal, prijenos naboja i mase, elektrokemijska ćelija, granica elektroda/elektrolit, oksido-redukcijski i adsorpcijski procesi
elektrokemijske metode i tehnike (potenciometrija, amperometrija, voltammetrija, polarografija, konduktometrija, stripping metode, ...)
elektrokemijska instrumentacija i oprema
Primjena:
Elektroanalitika anorganskih i organskih spojeva prirodnog i antropogenog porijekla u vodi, zraku, sedimentu i tlu-Monitoring okoliša
In-situ mjerenja elektrokemijskim senzorima (ion selektivne elektrode, pH, kisik, redoks potencijal, H2S, ...)
Elektrokemijske tehnologije za obradu zagađivala u otpadnim vodama
Elektrokemija za zdravi okoliš (fiksiranje CO2, foto-elektrokemija,...)
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:
Stjecanje znanja o mogućnostima primjene elektrokemije u istraživanju i zaštiti okoliša; uvođenje u samostalni znanstveno-istraživački i stručni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA:
Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  I. Piljac, Elektroanalitičke metode, Teorijske osnove, mjerne naprave i primjena, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, RMC, 1995, p. 409.
  J. Wang, Analytical Electrochemistry, 3rd Edition, John Wiley, Hoboken, 2006, p. 250.
  C. Comninellis and G. Chen, Electrochemistry for the Environment, Springer, New York, 2010, p. 563.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  A. J. Bard and L. R. Faukner, Electrochemical Methods, John Wiley, New York, 2001, p. 833.
  F. Scholz, Electroanalytical Methods-Guide to Experiments and Applications, Springer, Heidelberg, 2010, p. 359.
  Revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu