Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna anorganska kemija

Šifra: 72801
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Predavanja
Izvođači: Luka Fotović, mag. educ. biol. et chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Elektronska i magnetska svojstva atoma i eksperimentalne metode za njihovo proučavanje (fotoelektronska spektroskopija, elektronska paramagnetska rezonancija..). Utjecaj atomske okoline na mjerljiva svojstva - spektroskopske u anorganskoj, metaloorganskoj, organometalnoj i bioanorganskoj kemiji. Metode proučavanja strukture i rekativnosti temeljem nuklearnih svojstava (izotopni učinak, nuklearna magnetska rezonancija (23Na, 27Al, 113Cd, 195Pt...) Mossbauerov učinak i Mossbauerova spektroskopija). Utjecaj relativističkih učinaka na svojstva atoma. Poliatomne vrste: funkcija elektronske gustoće, teorija atoma u molekulama (AIM), osobine kemijske veze, molekulska geometrija, princip gustog pakiranja liganada (LCP). Ioni u otopinama - solvatacija iona, kiselo-bazna svojstva, tvrde i meke kiseline i baze (HSAB). Topljivost krutina: struktura tekuće vode, promjene entalpije i entropije pri otapanju, predviđanje topljivosti krutina temeljem sastava ponašanje iona u nevodenim medijima. Koordinacijski spojevi: ravnoteža u otopinama, koordinacija molekula otapala, kelatni i makrociklički učinci, predviđanje svojstava i kemije temeljem principa HSAB, primjena spektroskopskih metoda na izučavanje kompleksiranja u otopinama i krutinama. Kompleksi s prijenosom naboja. Diagramski prikazi oksidoredukcijske reaktivnosti (specijacijski diagrami: Latimerovi, Frostovi, Pourbaixovi), promjene standardnog redukcijskog potenciala u ovisnosti o okolini (otapalo, eksperimentalni uvjeti) i molekulske strukture (elektron-donorski i akceptorski ligandi, tvrde i meke baze). Molekulska simetrija: elementi teorije grupa, simetrijske grupe točke, polarnost i kiralnost, poopćenje kiralnosti na složenije koordinacijske poliedre eksperimentalne metode proučavanja i određivanja apsolutne konfiguracije (optička rotacijska disperzija cirkularni dikroizam, anomalno raspršenje rentgenskih zraka). Utjecaj molekulske simetrije na simetriju i svojstva kristala.

ISHODI:
Kvantitativno procijeniti svojstva atomâ (radijus, energije ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost) i jednostavnih iona (radijus, kiselo-bazna svojstva hidratiziranih iona) temeljem elektronske strukture.
Objasniti analizu topologije funkcije elektronske gustoće i povezivati funkciju elektronske gustoće s fizičkim veličinama koje opisuju kemijsku vezu.
Opisati eksperimentalne metode kojima se mogu pratiti pojedina svojstva atoma i molekula.
Predvidjeti geometriju zadane anorganske molekule.
Kvalitativno i kvantitativno opisati entalpijske i entropijske doprinose otapanju (ionskih) krutina
Kvalitativno predvidjeti topljivosti solî temeljem svojstava ionâ.
Predvidjeti kiselo-bazna i oksidoredukcijska svojstva tvari temeljem predominacijskih dijagrama
Kvalitativno procijeniti stabilnost spoja temeljem principa tvrdih i mekih kiselina i baza.
Odrediti simetrijsku grupu točke za zadanu molekulu te prepoznati polarne i kiralne molekule.
Literatura:
  1. 1. S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford Univ. Press, 2000.
    2. G. Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito CA, 2001.
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Drage kolegice i kolege,

Budući da smo završnoj fazi kolegija s nekoliko termina do kraja semestra, postoji mogućnost da se organizira predrok, tj. polaganje pismenog dijela ispita u terminu predavanja prije formalnog početka ispitnih rokova. Izlazak na predrok 'vrijedi' kao izlazak na prvi termin u zimskom ispitnom roku (svi studenti koji izađu na predrok prijavljuju ispit u istome). Uvjet da bi student mogao izaći na predrok jesu odrađene sve obaveze kroz semestar (t.j. propisno predane domaće zadaće).

Studenti koji su zainteresirani za izlazak na predrok trebaju se javiti porukom na adresu elektroničke pošte predmetnog nastavnika do 23.59 sati u četvrtak 14. I. 2021. U dotičnoj poruci trebaju navesti i koji od preostala dva termina predavanja (19. I. ili 26. I) bi im više odgovarao za termin predroka. Točan termin bit će određen u skladu s većinom glasova i bit će objavljen u petak (15. I.).

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti