Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Koloidna i međupovršinska kemija
 
Šifra: 43981
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović - Predavanja
Izvođači: Tajana Begović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: agregacijska stanja, međupovršine, koloidi. Koloidno stanje: topljivost, nukleacija, kinetika kristalnog rasta i otapanja, karakterizacija koloida. Dinamika: Brownovo gibanje, difuzija, sedimentacija, ultracentrifuga. Adsorpcija: ravnoteža, empirijske izoterme. Električnost površina i koloida: površinske reakcije, električni međupovršinski sloj, ravnoteža, elektrokinetika. Stabilnost koloida: interakcije među česticama, kinetika agregacije. Površinski aktivne tvari: topljivost, miceliranje, emulzije. Primijenjena koloidna kemija.

ISHODI:
- razlikovati koloidne sustave i njihova svojstva od makroskopskih sustava
- objasniti ravnotežne procese u koloidnim sustavima na kvantitativnoj razini
- opisati gibanje koloidnih čestica (sedimentacija, difuzija)
- navesti parametre i kvantitativno opisati koji utječu na koloidnu stabilnost i brzinu agregacije
- kvalitativno i kvantitativo opisati električni međupovršinski sloj te reakcije površinskog kompleksiranja i adsorpcije
- navesti osnovne metode za karakterizaciju koloidnih sustava
- opisati površinski aktivne tvari i njihovu samoorganizaciju
Literatura:
  1. N. Kallay, Koloidna i međupovršinska kemija, interna skripta, Kemijski odsjek, PMF.
  2. R. J. Hunter: Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press, Oxford 2002.
  3. J. C. Berg: Introduction to interfaces and colloids, Word Scientific, New Jersey, 2010.
  4. S. Bucak, D. Rende: Colloid and Surface Chemistry, CRC Press, New York, 2014.
  5. R. J. Hunter, Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press, 2002.
  6. D. Evans and H. Wennerström, The Colloidal Domain, Wiley-VCH, 1999.
  7. J. Luetzenkirchen, Surface Complexation Modeling, Elsevier, 2006.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:
16. 3. 2020. u 12:07

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine se, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, prošireni nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente za kolegijKoloidna i međupovršinska kemija bit će dostupni preko stranica kolegija na mrežnim stranicama Kemijskog odsjeka (Studentske stranice).

Tajana Begović
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu