Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija organometalnih spojeva

Šifra: 44016
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Klasifikacija organometalnih spojeva metala s-, p-, d- i f-bloka; struktura; stabilnost; sinteza; reaktivnost organometalnih spojeva metala s- i p-bloka, haptičnost; 16/18 elektronsko pravilo; interakcija metala s ugljikovim monoksidom; sinteza metalnih karbonila; karakterizacija metalnih karbonila IR-spektrima; supstitucija CO; eliminacija beta-vodika; alkilidenski ligandi (Fischerovi i Schrockovi karbeni); karbinski kompleksi metala; kompleksi metala s alkenskim i polienskim ligandima; reaktivnost organometalnih spojeva metala; upotreba organometalnih spojeva prijelaznih metala u katalizi; hidroformilacija alkena; hidrogeniranje alkena; Monsanto postupak dobivanja octene kiseline; heterogena kataliza; Ziegler-Natta katalizator; polimerizacija alkena.

Ishodi:

Student će biti sposoban:

- interpretirati kemijske reakcije
- poznavati važne sintetske putove u organskoj i anorganskoj kemiji
- poznavati odnos struktura/reaktivnost/funkcija u tvarima
- demonstrirati poznavanje suvremenijih znanstvenih spoznaja u području kemije
- primjeniti stečena kemijska znanja u znanstvenom radu
- koristiti instrumentaciju u sintetskom i analitičkom radu
- samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju kemije te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama
- uključiti se u interdisciplinarni tim u znanstvenim istraživanjima
- preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj
Literatura:
 1. Z. Popović, Osnove kemije organometalnih spojeva, PMF-Zagreb, 2012. (skripta za internu upotrebu)
  Ch. Elschenbroich, Organometallics, 3rd Ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2006.
  3. R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Ed., Wiley, New York, 2005.
  4. I. Haiduc, J. J. Zuckerman: Basic Organometallic Chemistry, Walter de Gruyter, Berlin, 1985.
  5. P. Powell: Principles of Organometallic Chemistry, 2nd Ed., Chapman & Hall, London, 1994.

  Znanstveni radovi iz časopisa
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti