Modeliranje...
 
Kemijski odsjek...
 
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Modeliranje biomakromolekula: strukture,...
 
Šifra: 152838
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Tomić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Računalo je postalo nezaobilazno u gotovo svim zanstvenim istraživanjima i omjer virtualnih (in silicio) istraživanja u odnosu na laboratorijska neprestano je u porastu. Biološku molekulu i/ili lijek moguće je ciljano mijenjati, odnosno dizajnirati, samo u slučaju kada je točno poznato kako djeluje, kako se transportitra, te što su posljedice djelovanja. Pomoću računala, odnosno odgovarajućih računalskih programa, modeliramo receptore, ligande, komplekse i njihovu rasprostranjenost. Molekulsko modeliranje pomaže nam u razumijevanju bioloških procesa. Kvantitativno razumijevanje biološke aktivnosti, pored molekulskog modeliranja uključuje i odgovarajuće statističke tehnike koje nam pomažu u nalaženju veze između ogromnog broja fizikalnih i kemijskih, o strukturi ovisnih, veličina i aktivnosti. Takva istraživanja, u sprezi s eksperimentom koji nam pruža povratnu informaciju, omogućuju promišljeno (re)dizajniranje liganda, ali i receptora. Moguće primjene takvih istraživanja su u biotehnologiji i medicini.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanje znanja o modeliranju biomakromolekula.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije, seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  K.B. Lipkowitz, D.B. Boyd (Eds.): Reviews in Computational Chemistry, Indiana University-Purdue University of Indianapolis (IUPUI), Vols 3-5.
  A Andrew R. Leach Molecular Modelling: Principles and Applications, Addison Wesley Longman 1996.
  W.F. van Gunsteren, P.K. Weiner, A.J. Wilkinson (Eds.): Computer Simulation of Biomolecular Systems, Vols 2-3, ESCOM, Dordrecht 1993. i 1997.
  W.F. van Gunsteren, G. Klebe, H. Kubinyi: 3D QSAR Methods in Drug Design, ESCOM, Dordrecht 1993.
  K. Gundertofte, F.S. Jorgensen (Eds.): Molecular Modeling and Prediction of Bioactivity, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000.
  H.-D. Hoeltje, W. Sippl (Eds.): Rational Approaches to Drug Design, Prous Science, Barcelona- Philadelphia 2001.
  R. Carbo-Dorca, D. Robert, L. Amat, X. Girones, E. Besalu (Eds.): Molecular Quantum Similarity in QSAR and Drug Design, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2001.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu