Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna spektroskopija

Šifra: 44048
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar - Predavanja
Izvođači: Ana Mikelić, mag. chem. - Seminar
Karlo Sović, mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kvantno-mehanička podloga: postulati kvantne mehanike, kvantizacija energijskih razina u teorijskim modelima (čestica u jedno- i trodimenzijskoj kutiji, kruti rotor, harmonički i anharmonički oscilator). Interakcija zračenja s molekulama: apsorpcija, stimulirana i spontana emisije te raspršenje elektromagnetskog zračenja, izborna pravila, intenziteti i oblici spektralnih vrpci. Rotacijska spektroskopija: model krutog rotora za proučavanje rotacija dvoatomnih i višeatomnih molekula, nedostaci i poboljšanja, utjecaj električnog i magnetskog polja na rotacijske spektre, rotacijski prijelazi, izborna pravila, intenziteti vrpci, rotacije i simetrija molekula, linearni, sferni, simetrični i asimetrični rotori, nuklearna statistika. Vibracijska spektroskopija: modeli harmoničkog i anharmoničkog oscilatora za proučavanje vibracija dvoatomnih i višeatomnih molekula, nedostaci i poboljšanja, izborna pravila, intenziteti vrpci, vibracijski prijelazi, rotacijska struktura vrpci, vibracije i simetrija molekula, normalni načini vibriranja i njihova simetrija, Fermijeva rezonancija. Elektronska spektroskopija: elektronska stanja, izborna pravila, intenziteti vrpci, elektronski prijelazi, vibracijsko-rotacijska struktura vrpci, Jahn-Tellerov efekt, ionizacija molekula i fotoelektronski spektri, laseri. Magnetske rezonancije: energijske razine ovisno o nuklearnom i elektronskom spinu, nuklearna magnetska rezonancija, elektronska paramagnetska rezonancija, nuklearni prijelazi, zasjenjenje, kemijski pomak i relaksacija, izborna pravila, intenziteti vrpci, nuklearni prijelazi i simetrija molekula.
ISHODI:
1. Objasniti kvantno-mehaničku podlogu za kvantizaciju energijskih razina u teorijskim modelima na temelju postulata kvantne mehanike (čestica u jedno- i trodimenzijskoj kutiji, kruti rotor, harmonički i anharmonički oscilator).
2. Objasniti procese apsorpcije, stimulirane i spontane emisije te raspršenja elektromagnetskog zračenja, izborna pravila, intenzitete i oblike spektralnih vrpci.
3. Objasniti model krutog rotora za proučavanje rotacija dvoatomnih i višeatomnih molekula te njegove nedostatke i moguća poboljšanja. Objasniti utjecaj električnog i magnetskog polja na rotacijske spektre. Povezati teorijske rezultate za izborna pravila i intenzitete vrpci sa simetrijom molekula i određivanjem strukturnih parametara iz eksperimentalnih spektara za linearne, sferne, simetrične i asimetrične rotore. Objasniti utjecaj nuklearne statistike na rotacijske spektre.
4. Objasniti modele harmoničkog i anharmoničkog oscilatora za proučavanje vibracija dvoatomnih i višeatomnih molekula te njihove nedostatke i moguća poboljšanja. Objasniti rotacijsku strukturu vrpci i povezati teorijske rezultate za izborna pravila i intenzitete vrpci sa simetrijom molekula i određivanjem strukturnih parametara iz eksperimentalnih spektara.
5. Primjenom teorije grupa povezati simetriju molekula sa simetrijom normalnih načina vibriranja. Objasniti pravilo isključenja u vibracijskim spektrima molekula.
6. Objasniti elektronska stanja molekula i osnovne procese prilikom elektronskih prijelaza u molekulama. Objasniti vibracijsko-rotacijsku strukturu vrpci i povezati teorijske rezultate za izborna pravila i intenzitete vrpci sa simetrijom molekula i određivanjem strukturnih parametara iz eksperimentalnih spektara. Objasniti ionizaciju molekula i fotoelektronske spektre. Odrediti simbole termova za dvoatomne molekule. Prikazati način rada lasera.
7. Objasniti spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije i elektronske paramagnetske resonancije. Objasniti razlike u energijskim razinama ovisno o nuklearnom i elektronskom spinu. Objasniti zasjenjenje, kemijski pomak i relaksaciju. Povezati teorijske rezultate za izborna pravila i intenzitete vrpci sa simetrijom molekula i određivanjem strukturnih parametara iz eksperimentalnih spektara.
8. Razviti generičke vještine prezentacije znanstvenih sadržaja pismeno i usmeno.
Literatura:
  1. 1. T. Cvitaš, Temelji kvantne kemije i spektroskopije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976.
    2. J.M. Hollas, Modern Spectroscopy, 3. izd., Wiley, Chichester 1996.
  2. J.M. Hollas: Modern Spectroscopy, 3. izd., Wiley, Chichester 1996.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti