Kemijski odsjek...
 
Sinteza,...
 
Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih...
 
Šifra: 152789
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Cindrić - Predavanja
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pregled osnovnih preparativnih metoda kao što su reakcije adicije i supstitucije, oksido-redukcijske reakcije, reakcije termičke disocijacije, u inertnoj atmosferi, reakcije supstitucije liganada (trans efekt). Primjena modernih tehnika u pripravi anorganskih spojeva (s posebnim naglaskom na sintezu kompleksnih spojeva i polioksometalata), a koje obuhvaćaju: reakcije u čvrstom stanju, u otopini (vodeni i nevodeni medij), hidrotermalnu sintezu, elektrolitičku oksidaciju i dr. Izolacija anorganskih spojeva: primjena ionske izmjene, tankoslojne kromatografije i kromatografije na koloni, vakuum sublimacije, ekstrakcije i elektrolitičke kristalizacije. Metode karakterizacije: klasične analitičke metode i instrumentalne metode (IR, Raman, UV, NMR, EPR, magnetokemijska mjerenja, difrakcija, određivanje konstanti stabilnosti dr.). Primjena anorganskih spojeva: kompleksni spojevi kao biološki i industrijski katalizatori; klusteri i polioksometalati u reakcijama katalize.

ISHODI UČENJA:
1. Objasniti reakcije adicije i supstitucije, oksido-redukcijske reakcije, i dr.
2. Opisati moderne tehnike sinteze anorganskih i organometalnih spojeva uključujući Schlenkovu i vakuumsku liniju, sovotermalnu metodu, ultrazvukom i mikrovalnim zračenjem potpomognutu sintezu.
3. Opisati 'zelene' postupke sinteze.
4. Planirati sintetski put do određenih anorganskih i organometalnih spojeva.
5. Objasniti upotrebu određene tehnike za karakterizaciju odgovarajuće vrste anorganskih spojeva.
6. Održati izlaganje na zadanu temu sinteze tvari iz područja anorganske kemije i materijala.
7. Analizirati znanstveni članak.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1998.
  G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 1999.
  G. Wilkinson, R. D. Gillard, J. A. McCleverty, Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon: New York 1987.
  M.T. Pope, A. Müller, Polyoxmetalates: From Platonic Solids to Anti-Retroviral Activity, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 199
  B. C. Gates, L. Guczi, H. Knözinger, Metal clusters in catalysis, Elsevier, Amsterdam, 1986.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
30. 9. 2016. u 15:02

Obavještavaju se studenti Poslijediplomskog sveučilišnog studija KEMIJA da će se nastava iz kolegija održavati petkom od 10:15 h u predavaonici 304.

 

Početak nastave bit će u petak 7. 10. 2016. gdje će se dobiti sve dodatne informacije.

Višnja Vrdoljak

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu