Izbornik
 
O djelatniku
 
prof. dr. sc. Zlatko Mihalić
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 303
Telefon:+385 1 4606 403
Telefon kućni:6403
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za organsku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen 1954. u Zagrebu, gdje je završio i osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao kemiju 1981. (Modelne studije biosinteze terpena, mentor D. E. Sunko), magistrirao iz područja teorijske i fizikalno-organske kemije 1985. (Alilna veza u biomimetskim reakcijama ciklizacije, mentor D. E. Sunko), te doktorirao 1994. godine (Kvantno-mehaničko proučavanje strukture kompleksa ketona s Lewisovim kiselinama, mentor D. E. Sunko), sve na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. godine zaposlen na PMF-u, kao viši tehničar, asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor te od 2011. kao redoviti profesor. Održava nastavu iz više kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju kemije.

Objavio 70-tak znanstvenih radova iz područja fizikalno-organske, računalne i matematičke kemije. Sudjelovao s posterima i usmenim priopćenjima na mnogim domaćim i inozemnim kongresima.

Kao istraživač sudjelovao u radu više znanstvenih projekata (voditelji D. E. Sunko, H. Vančik). Od 2001. nositelj dva uzastopna projekta MZOŠ-a (Molekulsko modeliranje strukture i reaktivnosti organskih spojeva). Od 2014. kao seniorni istraživač radi na projektu Hrvatske zaklade za znanost (nositelj H. Vančik) Organic molecules in condensed phase: interactions and modeling.

Voditelj dvadesetak diplomskih i završnih radova, jednog magistarskog i tri doktorska rada. 

Recenzent u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, recenzent domaćih znanstvenih projekata i državnih nagrada MZOŠ.

Član Hrvatskog kemijskog društva i Američkog kemijskog društva, u dva mandata tajnik Hrvatskog kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
  1. Djaković, S.; Kodrin, I.; Smrečki, V.; Novak, P.; Mihalić, Z.; Žiher, D.; Lapić, J.; Rapić, V. "1'-Acetylferrocene Amino Acid Esters and Amides. A simple model for parallel beta-helical peptides" // Tetrahedron. 70 (2014) , 14; 2330-2342.
  2. Racane, L.; Mihalić, Z.; Cerić, H.; Popović, J.; Tralić-Kulenović, V. "Synthesis, structure and tautomerism of two benzothiazolyl azo derivatives of 2-naphthol: A crystallographic, NMR and computational study" // Dyes and pigments. 96 (2013) , 3; 672-678.
  3. Racane, L.; Čičak, H.; Mihalić, Z.; Karminski-Zamola, G.; Tralić-Kulenović, V. "New pentacyclic ring system: intramolecular cyclization of o, o'-disubstituted bibenzothiazoles" // Tetrahedron. 67 (2011) , 15; 2760-2767.
  4. Čičak, H.; Vančik, H.; Mihalić, Z.. "Reaction of Trimethylsilylacetylenes with Antimony Pentafluoride under Matrix Isolation Conditions: Experimental and Computational Study" // J. Org. Chem. 75 (2010) , 20; 6969-6972.
  5. Lapić, J.; Djaković, S.; Kodrin, I.; Mihalić, Z.; Cetina, M.; Rapić, V. "Preparation and Conformational Analysis of N-(Ferrocenoyl)dipeptide Esters and Their 1’-Acetyl Derivatives" // Eur. J. Org. Chem. 13 (2010) , 13; 2512-2524.
  6. Šimunić-Mežnarić, V., Mihalić, Z., Vančik, H.  "Oxime rearrangements: ab initio calculations and reactions in the solid state" // J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. 12 (2002), 2154-2158.
  7. Malnar, I., Jurić, S., Vrček, V., Gjuranović, Z., Mihalić, Z., Kronja,  O. "Solvolysis of 1,1-dimethyl-4-alkenyl chlorides: Evidence for pi-participation" // J. Org. Chem. 67 (2002), 5; 1490-1495.
  8. Kiđemet D., Mihalić, Z., Novak, I., Vančik, H.  "2-Chloroallyl cation. Structure, FT-IR spectra, and matrix isolation" // J. Org. Chem. 63 (1999), 13; 4931-4934.
  9. Trinajstić, N.; Nikolić, S.; Lučić, B.; Amić, D.; Mihalić, Z. "The Detour Matrix in Chemistry" // J. Chem. Inf. Comput. Sci. 37 (1997); 631-638.
  10. Buzek, P.; Schleyer, P.v.R.; Vančik, H., Mihalić, Z.; Gauss, J. "Generation of the Parent Allyl Cation in a Superacid Cryogenic Matrix" // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 33 (1994); 448-451.
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu