Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Hidrologija I

Šifra: 45570
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Studenti će se upoznati s osnovnim hidrološkim i hidrauličkim značajkama otjecanja sa sliva. Cilj je kolegija osposobiti studente za izradu hidroloških izračuna.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Definicija hidrologije i povezanost s drugim znanostima. Kruženje vode u prirodi. Povijest, razvoj, zadatci i primjena hidrologije. Procijenjene količine vode na Zemlji. Prosječne godišnje oborine na slivu. PTP i ITP krivulje i njihova primjena u hidrologiji. Isparavanje s vodne površine i evapotranspiracija. Infiltracija i vlaga u tlu. Hidraulika otvorenih tokova: primjena Bernoullijeve jednadžbe za idealnu i realnu tekućinu, jednoliko tečenje, mjerni uredaji, preljevi, nejednoliko tečenje. Filtracija: Darcyev zakon, Dupuitova pretpostavka.

NAČIN UČENJA:
Redovito pohađanje nastave.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Žugaj, R.: HIDROLOGIJA udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2000.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti