Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Meteorološki praktikum

Šifra: 195050
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Belušić
Izvođači: dr. sc. Petra Mikuš Jurković - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje kompetencija u primjeni teorijskih koncepata dinamike atmosfere na analizu trenutnog i prognozu budućeg stanja atmosfere. Studenti će u okviru kolegija naučiti o različitim postupcima meteoroloških mjerenja i motrenja, načinu prikaza podataka mjerenja i motrenja te primjeni različitih vrsta podataka u analizi stanja atmosfere. Također će upoznati osnove prognoziranja numeričkim modelima za prognozu vremena te steći osnove praktičnog kratkoročnog i srednjeročnog prognoziranja vremena.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Meteorološki simboli, mjerenja i motrenja. Daljinska mjerenja. Korištenje daljinskih mjerenja i motrenja. Početni i rubni uvjeti numeričkih prognostičkih modela; inicijalizacija. Tipovi numeričkih šema i pogrešaka, neprepoznavanje signala. Prediktabilnost atmosfere i prognostički modeli. Praktična planinska, obalna i urbana meteorologija. Elementi kratkoročne i srednjeročne prognoze vremena.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Prizemna mjerenja i motrenja, synop izvještaj, prikaz podataka - stanični model.
2. Sinoptička karta, analiza prizemnih podataka.
3. Visinska mjerenja, temp izvještaj, prikaz podataka - termodinamički dijagram.
4. Karakteristični nivoi na termodinamičkom dijagramu, očitavanje i računanje vrijednosti termodinamičkih parametara i indeksa nestabilnosti.
5. Osnove radarskih mjerenja, prikaz podataka.
6. Osnove satelitskih mjerenja.
7. Interpretacija satelitskih slika, satelitski produkti.
8. Korištenje podataka mjerenja i motrenja u analizi vremenske situacije.
9. Numerički modeli za prognozu vremena: početni i rubni uvjeti, inicijalizacija.
10. Tipovi numeričkih šema i pogrešaka, asimilacija.
11. Satelitska sinoptička meteorologija.
12. Koncepcijski modeli atmosferskih sustava.
13. Elementi praktične kratkoročne prognoze vremena.
14. Srednjeročna prognoza vremena - kreiranje prognostičkog izvještaja.
15. Prediktabilnost atmosfere i probabilističke prognoze.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja predavanja i vježbi, proučavanje literature i bilježaka; proučavanje materijala za učenje putem računala; samostalno rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalno prezentiranje, samostalno rješavanje zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Studenti su obvezni redovno pohađati predavanja i vježbe, rješavati domaće zadaće i održati usmenu prezentaciju. Dodatno, potrebno je praćenje i diskusija aktualnih sinoptičkih pojava.
Rad studenata na kolegiju se prati i vrednuje tijekom nastave (rješavanje zadaća, usmene prezentacije i dodatnih zadataka) i na završnom pismenom ispitu.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće tijekom semestra; mjerenje i motrenje na meteorološkoj postaji na Horvatovcu te prikaz podataka mjerenja simbolima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit se sastoji od pitanja koja zahtijevaju kratak odgovor i od problemskih zadataka.
Literatura:
 1. Stull, R., 2015: Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science.
  Univ. of British Columbia. 938 pages. isbn 978-0-88865-176-1

  Poglavlja:

  Atmospheric Stability : https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch05-Stab.pdf

  Satellites and Radar: https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch08-Satellite_Radar.pdf

  Weather reports and Map analysis: https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch09-WxMaps.pdf

  Numerical Weather Prediction (NWP): https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch20-NWP.pdf
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti