Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pristup Officu 365 studenti Biološkog odsjeka trebaju koristiti e-mail adresu koju su dobili na uvodnom predavanju, a koja je oblika:

korisnickoime@stud.biol.pmf.hr

Adresa za pristup je: https://portal.office.com

Na ovaj način imate potpuno funkcionalan Office 365.

Ukoliko se logirate s AAI elektroničkim identitetom onda e-mail adresa NIJE FUNKCIONALNA, pa to NEMOJTE raditi.

AAI koristite za pristup studomatu, studentskom intranetu, eduroamu i sl.

AAI NIJE E-MAIL

Autor: Marija Kozina
Popis obavijesti