Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Termini sjednica Povjerenstva za...

Student putem Ureda za studente podnosi molbu za polaganje diplomskog ispita.

U Ured za studente predaje se:

1. Indeks                

2. Neuvezani primjerak konačne verzije diplomskog rada potpisan od strane voditelja i suvoditelja

3. Popunjeni obrazac za polaganje diplomskog ispita.

Obrazac za polaganje diplomskog ispita dostupan je na internetskim stranicama Biološkog odsjeka. Obrazac potpisuje i voditelj diplomskog rada te ujedno predlaže povjerenstvo za obranu diplomskog rada prema uputama koje su navedene u Uputama za diplomski rad i ispit.

Svi navedeni materijali predaju se u Ured za studente najkasnije dva (2) radna dana prije održavanja Sastanaka povjerenstva.

 

TERMINI SJEDNICA POVJERENSTVA ZA DIPLOMSKE RADOVE U 2018/2019:

31.10.2018., srijeda

29.11.2018., četvrtak

03.01. 2019., četvrtak

31.01.2019., četvrtak

13.02.2019., srijeda – samo za diplomske radove

28.02.2019., četvrtak

04.04.2019., četvrtak

02.05.2019., četvrtak

06.06.2019., četvrtak

19.06.2019., srijeda

03.07.2019., srijeda – samo za diplomske radove

05.09.2019., četvrtak

18.09.2019., srijeda – samo za diplomske radove

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti