Obavijesti

GEOFIZIČKI ODSJEK

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Fizike, smjer Geofizika

 

Obrana doktorskog rada – dogovor za termin

Predavaonicu i termin održavanja obrane doktorskog rada potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki dr. sc. Maji Bubalo na e-adresu maja.bubalo[at]gfz.hr.

 

Geofizički seminar 1 i 2

Upute o načinu održavanja Geofizičkih semianra 1 i 2 možete pronaći u rubrici Geofizički seminar 1 i 2


Dana 30.6.2011. u 12:00 održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje u sklopu postupka odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti:

mr. sc. Ivica Sović
(Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu):


Makroseizmičko polje u središnjim Dinaridima
Javna obrana teme doktorske disertacije


Pozivaju se studenti, apsolventi i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

 

SAŽETAK: U Hrvatskoj ne postoji područje s tako izraženom anizotropijom makroseizmičkog polja kao što su Dinaridi između planine Velebita na sjeverozapadu i granice s Crnom Gorom na jugoistoku. Izoseiste svih jačih potresa s epicentrima južno od Splita izrazito su izdužene u smjeru pružanja vijenca planina, a omjer velike i male osi im je i do 1:4. Potresima koji su se dogodili od Trilja do Obrovca makroseizmički intenzitet ne opada tako jako u smjeru poprečno na glavnu os izoseista, ali je i kod njih jasno vidljiva izduženost. Tako veliko prigušenje makroseizmičkog intenziteta poprečno na smjer pružanja Dinarida moglo bi se objasniti pomoću tri uzroka: mehanizmom potresa u hipocentru, povećanjem intenziteta zbog uvjeta tla i prostornom razdiobom napetosti te rasjeda i drugih geoloških struktura koje prigušuju gibanja česti tla. Zbog različitih mehanizama u žarištu potresa može na manjim epicentralnim udaljenostima, do 20-30 km, nastati specifična razdioba makroseizmičkih intenziteta, no na većim udaljenostima se hipocentar ponaša kao točkasti izvor te bi, bez na neki način preferiranih smjerova, izoseiste potresa trebale biti kružnice. Sva mjesta u promatranom području, s izuzetkom rijetkih novih naselja, građena su na vapnenačkoj podlozi na obroncima brda jer su se zemljana tla koristila za poljoprivredu. Zbog toga nema bitne razlike u podlozi koja bi mogla objasniti razdiobu intenziteta. Najvjerojatnije objašnjenje anizotropije makroseizmičkog polja leži u geološkim značajkama područja.

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij