Obavijesti

GEOFIZIČKI ODSJEK

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Fizike, smjer Geofizika

 

Obrana doktorskog rada – dogovor za termin

Predavaonicu i termin održavanja obrane doktorskog rada potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki dr. sc. Maji Bubalo na e-adresu maja.bubalo[at]gfz.hr.

 

Geofizički seminar 1 i 2

Upute o načinu održavanja Geofizičkih semianra 1 i 2 možete pronaći u rubrici Geofizički seminar 1 i 2


Dana 15.6.2011. u 11:00 održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje u sklopu postupka odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti:

Josip Stipčević, dipl. ing.
(Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu):


Struktura kore i gornjeg plašta u širem području Dinarida određena analizom širokopojasnih funkcija prijemnika


     Pozivaju se studenti, apsolventi i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

SAŽETAK: Područje obuhvaćeno ovim istraživanjem nalazi se u središnjem dijelu široke zone sudara između dvije tektonske ploče, Afričke i Euroazijske. Sudar u tom području rezultirao je nabiranjem Zemljine kore i uzdizanjem Dinarskog planinskog masiva. Iako je predloženo nekoliko različitih objašnjenja složenih tekonskih procesa odgovornih za uzdizanje Dinarida, osnovna slika tektonskih procesa u kojoj se Afrika podvlači pod Euroaziju nije upitna. Međutim, geodinamički procesi na manjoj skali još su velikim dijelom nerazjašnjeni. Osnovni je cilj disertacije na temelju podataka sa svih dostupnih seizmoloških postaja na području Dinarida definirati model Zemljine kore i plašta ispod njih. Tehnika koja će se koristiti u predloženom istraživanju biti će metoda funkcija prijemnika. Navedena metoda temelji se na analizi teleseizmičkih prostornih valova registriranih na trokomponentnoj seizmološkoj postaji. Teleseizmički prostorni valovi sadrže informaciju o izvoru i svojstvima sredstva kroz koje prolaze na različitim dijelovima putanje. Funkcija prijemnika je metoda kojom se iz zapisanog seizmograma izdvaja utjecaj strukture ispod seizmološke postaje, a uklanjaju se utjecaji izvora i dijelova putanje koji nam nisu interesantni. Rezultati istraživanja će se koristiti u kreiranju mape građe litosfere koja će pomoći u rješavanju otvorenih pitanja geodinamike Dinarida (npr. je li proces subdukcije još aktivan u južnom Jadranu), a izračunati modeli brzina elastičkih valova znatno će popraviti točnost lokacija potresa.

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij