Obavijesti

GEOFIZIČKI ODSJEK

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Fizike, smjer Geofizika

 

Obrana doktorskog rada – dogovor za termin

Predavaonicu i termin održavanja obrane doktorskog rada potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki dr. sc. Maji Bubalo na e-adresu maja.bubalo[at]gfz.hr.

 

Geofizički seminar 1 i 2

Upute o načinu održavanja Geofizičkih semianra 1 i 2 možete pronaći u rubrici Geofizički seminar 1 i 2


Dana 11. veljače 2015. u 13:15 h održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Geofizike pod naslovom

Iva Dasović, dipl. ing.

(Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta)

Atenuacija seizmičkih valova u području Dinarida

u predavaonici br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, na Horvatovcu 95 u Zagrebu.

Atenuacija seizmičkih valova u području Dinarida

Sažetak

Dinaridi su tektonski vrlo složeno područje nastalo u interakciji Jadranske mikroploče i Europske ploče. Područje je to umjerene do jake seizmičke aktivnosti. Ipak, Dinaridi su još uvijek nedovoljno dobro poznati. Atenuacija seizmičkih valova vrlo je složen proces koji ovisi o elastičnim svojstvima sredstva ali i njegovoj heterogenosti. Najčešće se opisuje faktorom dobrote Q koji joj je obrnuto proporcionalan. Njeno poznavanje omogućuje nam bolje istraživanje strukture Zemljine unutrašnjosti, proučavanje procesa u žarištu potresa i modeliranje gibanje Zemljine površine.

Analizom visokofrekventnih koda valova lokalnih potresa koda-Q metodom, odnosno primjenom modela jednostrukog raspršenja unazad, može se procijeniti faktor dobrote QC u litosferi nekog područja. Koda valovi su valovi nastali superpozicijom valova raspršenih na heterogenostima u sredstvu. QC-faktor posljedica je neelastičnosti sredstva i njegove heterogenosti, odnosno intrinzične apsorpcije i raspršenja. Dobivene vrijednosti zapravo su uprosječene vrijednosti za volumen sredstva određen vremenom putovanja vala. Analiza visokofrekventnih prostornih valova, odnosno njihovih izravnih P- i S-faza, metodom normiranja kodom možemo procijeniti atenuaciju longitudinalnih i transverzalnih valova u kori. Dakle dobije se prosječna atenuacija manjeg volumena nego pri analizi koda valove.

Navedene dvije metode primijenjene su na seizmograme lokalnih potresa koji su se dogodili posljednjih desetak godina u Dinaridima, a zapisani su na postajama u području Vanjskih Dinarida. Na temelju dobivenih rezultata moguće je donijeti neke zaključke o strukturi kore u promatranom području: prvenstveno se radi o području s izraženom atenuacijom te jakom heterogenosti.

Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti

Repozitorij