Preddiplomski studij

GEOFIZIČKI ODSJEK

Preddiplomski studijski program

Prve dvije godine preddiplomskog studija geofizike istovjetne su prvim dvijema godinama studija magistar fizike, a na trećoj godini studenti stječu znanja fizikalnih osnova geofizičkih disciplina koje se njeguju na Geofizičkom odsjeku PMF-a, te vještine potrebne za stručni i tehnički rad: provođenje mjerenja, održavanje i kalibraciju instrumenata, prikupljanje podataka i njihovu osnovnu interpretaciju, rutinsku analizu geofizičkih nizova, arhiviranje podataka te terenski rad (npr. makroseizmička istraživanja).

Način završetka studija: polaganjem svih ispita, te prikupljanjem 180 ECST bodova.

Prvostupnici geofizike kvalificirani su za obavljanje stručnog i tehničkog rada u odgovarajućim službama (npr. DHMZ, Seizmološka služba RH, ...)

Izvedbeni plani i program studija možete preuzeti u Repozitoriju.


Program sveučilišnog preddiplomskog studija: PRVOSTUPNIK GEOFIZIKE nalazi se u repozitoriju (pdf)

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (148043)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (148041)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (148040)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (148044)
Cvitan, M.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (150436)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (150437)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (150438)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (150439)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (150443)
Nikšić, T.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (150445)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (150447)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (150448)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (150449)
Horvatić, D.; Žugec, P.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (150450)
Nikšić, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (150451)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (150452)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (150453)
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (150454)
Vretenar, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija I (144743)
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
5.0 Fizička oceanografija I (44422)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum I (45284)
Novak, M.
- 60
(60L)
5 INFO
3.0 Računarstvo i numerička matematika (63385)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Seizmologija I (144883)
Herak, M.; Sović, I.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
0.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (45282)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (66356)
Herceg Bulić, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (66357)
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija 2 (144771)
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (44423)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (44430)
Marki, A.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum II (45285)
Novak, M.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Seizmologija II (44426)
Herak, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Seizmometrija (144884)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (44428)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
8.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (195052)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1.0 Terenska nastava 1 (191774)
Marki, A.
- 10
(10T)
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan jezgre studija
=> Izborni predmet izvan jezgre studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (217151)
Dasović, I.
- 90
(90SP)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (148043)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (148041)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (148040)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (148044)
Cvitan, M.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (150436)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (150437)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (150438)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (150439)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (150443)
Nikšić, T.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (150445)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (150447)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (150448)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (150449)
Horvatić, D.; Žugec, P.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (150450)
Nikšić, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (150451)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (150452)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (150453)
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (150454)
Vretenar, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija I (144743)
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
5.0 Fizička oceanografija I (44422)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum I (45284)
Novak, M.
- 60
(60L)
5 INFO
3.0 Računarstvo i numerička matematika (63385)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Seizmologija I (144883)
Herak, M.; Sović, I.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
0.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (45282)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (66356)
Herceg Bulić, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (66357)
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija 2 (144771)
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (44423)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (44430)
Marki, A.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum II (45285)
Novak, M.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Seizmologija II (44426)
Herak, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Seizmometrija (144884)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (44428)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
8.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (195052)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1.0 Terenska nastava 1 (191774)
Marki, A.
- 10
(10T)
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan jezgre studija
=> Izborni predmet izvan jezgre studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (217151)
Dasović, I.
- 90
(90SP)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Repozitorij – izvedbeni plan i program

Repozitorij

Repozitorij je prazan