O djelatniku

dr. sc. Antonija Kulaš

Zvanje: viši asistent
Telefon:+385(0)1 6189 706
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Botanički zavod

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. Gligora Udovič, Marija; Kulaš, Antonija; Šušnjara, Mirela; Arapov, Jasna; Blanco, Saul; Levkov Zlatko. Cymbopleura amicula stat nov. et. nom. nov. (Bacillariophyceae)—a rare diatom species from a karst river in Croatia.  // Phytotaxa, 532 (2022), 2; 139-151 doi:10.11646/PHYTOTAXA.532.2.2 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  2. Šimunović, Maja; Kulaš, Antonija; Žutinić, Petar; Goreta, Gordana; Gligora Udovič, Marija.Phytoplankton metrics for trophic and ecological status assessment of a natural karstic lake.  // Acta Botanica Croatica, 81 (2022), 2; ABCRA 25, 25 doi:10.37427/botcro-2022-016 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  3. Kulaš, Antonija; Gligora Udovič, Marija; Tapolczai, Kálmán; Žutinić, Petar; Orlić, Sandi; Levkov, Zlatko . Diatom eDNA metabarcoding and morphological methods for bioassessment of karstic river.  // Science of the total environment, 829 (2022), 154536, 13 doi:10.1016/j.scitotenv.2022.154536 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  4. Kulaš, Antonija; Gulin, Vesna; Matoničkin Kepčija, Renata; Žutinić, Petar; Sertić Perić, Mirela; Orlić, Sandi; Kajan, Katarina; Stoeck, Thorsten; Lentendu, Guillaume; Čanjevac, Ivan; Martinić, Ivan; Gligora Udovič, Marija. Ciliates (Alveolata, Ciliophora) as bioindicators of environmental pressure: A karstic river case.  // Ecological indicators, 124 (2021), 107430, 12 doi:10.1016/j.ecolind.2021.107430 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  5. Kulaš, Antonija; Marković, Tamara; Žutinić, Petar; Kajan, Katarina; Karlović, Igor; Orlić, Sandi; Keskin, Emre; Filipović, Vilim; Gligora Udovič, Marija. Succession of Microbial Community in a Small Water Body within the Alluvial Aquifer of a Large River.  // Water, 13 (2021), 2; 115, 23 doi:10.3390/w13020115 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  6. Kulaš, Antonija; Gligora Udovič, Marija; Ector, Luc; Van de Vijver, Bart. Analysis of the type material of Achnanthes hauckiana Grunow (Achnanthaceae, Bacillariophyceae).  // Botany Letters, 167 (2020), 4;  439-452 doi:10.1080/23818107.2020.1808527 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
  7. Žutinić, Petar; Kulaš, Antonija; Levkov, Zlatko; Šušnjara, Mirela; Orlić, Sandi; Kukić, Stefani; Goreta, Gordana; Valić, Damir; Gligora Udovič, Marija. Ecological status assessment using periphytic diatom communites - case study Krka River.  // Macedonian Journal of Ecology and Environment, 22 (2020), 1;  29-44. (https://www.bib.irb.hr/1079575) (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Profesionalni interesi i članstva

HUSEk (Hrvatsko Udruženje Slatkovodnih Ekologa)

HBoD (Hrvatsko botaničko društvo)

HMD (Hrvatsko mikrobiološko društvo)

Izabrani projekti

2017.-2021. Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku (TRANITAL)

2019.-2020. Klorofil a kao pokazatelj promjene stupnja trofije i ekološkog stanja sustava

2018.-2020. Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini

2018.-2019. Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije

2018.-2019. Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridska ekoregije

2018. -2019. Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja

2018.-2019. Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2017. godini

2018.-2019. Ocjena ekološkog stanja rijeke Krke primjenom DNA barcodinga BACK

2018.-2019. Istraživanja horizontalne i vertikalne raspodijele fitoplanktona Visovačkog jezera u svrhu ocjene ekološkog stanja primjenom standardnih i molekularnih metoda FVORUM)

2017.-2019. Dijatomeje rijeke Krke - od izvora do ušća

Povijest zaposlenja

2017- Asistent (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Biološki odsjek, Botanički zavod)

2016 - 2017 – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – samostalni inženjer, Hrvatske vode, Glavni vodnogospodarski laboratorij, Zagreb

2012 - Laboratorijska stručna praksa, Zavod za javno zdravstvo - zdravstvena ekologija, Slavonski Brod (Hrvatska)