O djelatniku

prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 203
Telefon:+385(0)1 4606 273
Telefon kućni:6273
Mobilni telefon:+385 98 1654511
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za molekularnu biologiju
Godina diplomiranja:1997.
Godina magistriranja:2000.
Godina doktoriranja:2004.
Na zavodu od:1997.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođena sam 1. srpnja 1973. U Zenici, Bosna i Hercegovina gdje sam završila osnovnu i dvije srednje škole. Studij molekularne biologije upisala sam 1992. na PMF-u u Zagrebu i  diplomirala 1997 godine. Od travnja 1997. godine zaposlena sam kao znanstveni novak u Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a. Iste godine upisala sam poslijediplomski studij na PMF-u, polje Biologija, grana Molekularna i stanična biologija. Magistarski rad sam izradila kao vanjski suradnik u Laboratoriju za mikrobijalnu genetiku Instituta „Ruđer Bošković“ koju je vodio prof. Željko Trgovčević. U istom laboratoriju sam izradila doktorsku disertaciju pod voditeljstvom dr. sc. Erike Salaj-Šmic. Magistarski rad sam obranila 2000. godine, a doktorski rad 2004 s temom „Međudjelovanje rekombinacijskih puteva RecBCD i RecF u inicijaciji rekombinacije i inhibiciji EcoKI restrikcije u bakteriji Escherichia coli“. Tijekom akademske 2000/01. godine boravila sam 9 mjeseci na usavršavanju u laboratoriju Prof. Roberta G. Lloyda, na Institutu za genetiku Sveučilišta u Nottingham-u, Ujedinjeno Kraljevstvo. Dobitnica sam nagrade Željko Trgovčević Hrvatskog genetičkog društva za 2003. godinu i Državne nagrade za znanost 2018 za znanstveno otkriće. Od 1997. aktivno sudjelujem u izvođenju nastave i voditeljica sam praktikuma i seminara iz kolegija Molekularna genetika za studente 3. godine, smjera dipl. ing. molekularne biologije. U suradničko zvanje asistent izabrana sam 2000., a u zvanje viši asistent 2005. godine. Trenutno sam zaposlena na radnom mjestu redovni profesor od 2023. Kao istraživač-suradnik radila sam na nekoliko domaćih i dva inozemna znanstvena projekta, a od 2017.-2021. bila sam voditeljica HRZZ projekta „Cas3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas: razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli“. Nositeljica sam obaveznih kolegija Molekularna genetika na preddiplomskom sveučilišnom studiju Molekularna biologija i kolegija Molekularna biologija i biotehnologija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju biologije i kemije; smjer nastavnički. Na doktorskom sveučilišnom studiju Biologija su-nositeljica sam kolegija Genetička rekombinacija i popravak DNA. Od 2008. godine pokrećem istraživanja iz bakterijske genetike na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a. Bavim se istraživanjima mehanizma popravka DNA i homologne rekombinacije te mehanizma antiviralne obrane bakterija CRISPR-Cas. Objavila sam 29 znanstvenih radova indeksirana u bazi podataka WoSCC (Web Scopus) u rasponu faktora odjeka IF od 1-19.5, te jedno poglavlje u knjizi Brenner's Encyclopedia of Genetics, 2e. Dobitnica sam pomoći Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2010. i 2016. godinu za svoja istraživanja, te dobitnica hrvatsko – engleskog projekta Britanskog Savjeta 2007. za uspostavljanje suradnje s istraživačima s engleskih sveučilišta. Članica sam nekoliko znanstvenih udruga u zemlji.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1.  Killelea T., J. Dimude, H. Liu, F. Kemm, A. Stewart, I. Ivančić-Baće, M. Radovčić, C. Rudolph, E. L. Bolt (2023) Cas1-Cas2 physically and functionally interacts with DnaK to modulate CRISPR adaptation, Nucleic Acids Res 51: 6914-6926. https://doi.org/10.1093/nar/gkad473
 2. Liu H, Jelić Matošević Z, Mitić D, Markulin D, Killelea T, Matković M, Bertoša B, Ivančić-Baće I, Bolt EL (2021) A Tryptophan ‘Gate’ in the CRISPR-Cas3 Nuclease Controls ssDNA Entry into the Nuclease Site, That When Removed Results in Nuclease Hyperactivity// Int J Mol Sci 22: 2848
 3. Liu H, James M. SJ, Radovcic M, Ivancic-Bace I, Bolt EL (2020) Cas3 Protein—A Review of a Multi-Tasking Machine// Genes 11 (2), 208
 4. Mitić D, Radovčić M, Markulin D, Ivančić-Baće I (2020) StpA represses CRISPR-Cas immunity in H-NS deficient Escherichia coli// Biochimie 174, 136-143
 5. Radovčić M, Čulo A, Ivančić-Baće I (2019) Cas3-stimulated runaway replication of modified ColE1 plasmids in Escherichia coli is temperature dependent // FEMS microbiology letters, 366, fnz106, 7 doi:10.1093/femsle/fnz106.
 6. Radovčić M., Killelea T., Savitskaya E., Wettstein L., Bolt E. L., Ivančić-Baće I. (2018) CRISPR-Cas adaptation in Escherichia coli requires RecBCD helicase but not nuclease activity, is independent of homologous recombination, and is antagonized by 5' ssDNA exonucleases. Nucleic Acids Res 46: 10173-10183
 7. Majsec K., Bolt E. L., Ivančić-Baće I. (2016) Cas3 is a limiting factor for CRISPR-Cas immunity in Escherichia coli cells lacking H-NS. BMC Microbiol 16:643
 8. Ivančić-Baće I., S. D. Cass, S. J. Wearne, E. L. Bolt (2015) Different genome stability proteins underpin primed and naïve adaptation in E. coli CRISPR-Cas immunity. Nucleic Acids Res. 43: 10821-10830
   

 

Izabrani projekti

 1. Suradnica na projektu „Building CRISPR Immunity Systems – How is Invading DNA Captured?“ (2020-2023), voditelja dr. sc. Edward L. Bolt,  projekt financiran od strane BBSRC, Ujedinjeno Kraljevstvo
 2. Voditeljica projekta IP-2016-06-8861 “Cas3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas: razjašnjenje  njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli”, (2017-2021) projekt financira HRZZ
 3. Suradnica na projektu „Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“ (2017-2021) voditeljice prof. dr. sc. Višnje Besendorfer, projekt financira HRZZ
 4. Suradnica na projektu “CRISPR Adaptation - the basis for prokaryotic adaptive immunity” (2015-2018), voditelja dr. sc. Edward L. Bolt,  projekt financiran od strane BBSRC, Ujedinjeno Kraljevstvo