O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:+385(0)1 6189 706
Telefon kućni:133
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:2001.
Godina doktoriranja:2007.
Na zavodu od:2001.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

 Prema dogovoru

Životopis

Obrazovanje

29.10.2007. Obrana doktorske disertacije pod naslovom ”Sukcesije funkcionalnih grupa fitoplanktona u polimiktičnim krškim jezerima pod mentorstvom  prof.dr.sc. Anđelke Plenković-Moraj; povjerenstvo dr. sc. Marija Tomec, v.zn. sur., IRB    Zagreb i prof. dr. sc. Damir Viličić i prof dr, sc. Anđelka Plenković-Moraj.

2002.-2007. Poslijediplomski studij na Biološkom odsjeku PMFa, znanstveno područje    biologija, smjer ekologija.

06.02.2001. Obranila diplomskog rad pod nazivom „Citogenetička analiza kalusnoga tkiva vrste Allium commutatum Guss.” (mentor doc. dr. sc. Mirjana Pavlica) i stekla stručni naziv: Profesor biologije i kemije

1995.-2001. Dodiplomski studij - Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek - nastavnički profil, usmjerenje: biologija i kemija u trajanju od osam semestara

1991.-1995. Opća gimnazija Bartul Kašić, Pag

1983.-1991. Osnovna škola Juraj Dalmatinac, Pag

Usavršavanje

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu

2005.  Stipendija Vlade Republike Mađarske u trajanju od 3 mjeseca na Sveučilištu u Debrecenu pod mentorstvom dr. Istvan Grigorszky

2004. Sudjelovanje na kolegiju Slatkovodne alge Iowa State Sveučilišta pod mentorstvom dr. James L. Wee

2003. Sudjelovanje na međunarodnom tečaju za determinaciju slatkovodnih algi pod mentorstvom dr. sc. David John i prof. dr. sc. Brian Whitton održanom na Sveučilištu u Durhamu, Velika Britanija

Stručne i znanstvene radionice

2014. Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju za prirodne i tehničke znanosti; Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog projekta „BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network“. 10. prosinca 2014. Zagreb

2014. Kako napisati dobar projekt za finaciranje istraživačko-inovacionih programa EU Obzor 2020, Zagreb- 03.10.2014,. Zagreb

2011. Informativna radionica “Marie Curie stipendije”, EURAXESS, 20.04.2011. Zagreb

2011. Professionalization of PhD Supervisor pod vodstvom Johana Sonnevela (University of Utrecht)- Radionica za mentore 15.-16.06.2011. Zagreb

Nastavna zaduženja

2010.-2014. Sunositelj kolegija

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½.

2005. -2008. Aktivno uključena u izvođenje praktikuma iz kolegija Biologija alga i gljiva (dvopredmetni studijski program Biologija-kemija i smjer Molekularna biologija), Alge i gljive (jednopredmetni nastavnički studijski program Biologija), Protista (preddiplomski studijski program Znanosti o okolišu)

2001.-2006. Aktivno uključena u izvođenje praktikuma iz kolegija Biologija alga i gljiva, za smjerove: prof. biologije i kemije i dipl. ing. molekularne biologije te iz kolegija Alge i gljive za smjer prof. biologije kao i u izvođenje terenske nastave za studente druge godine Biološkog odjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Podaci o stručnom, upravnom, organizacijskom i javnom radu

2014. Tajnik Hrvatskog Biološkog Društva 

2012.-2013.  Pomoćnik za investicije i ulaganja na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultet Sveučilišta u Zagrebu; pročelnik prof. dr. sc. Göran Klobučar

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Žutinić P, Gligora Udovič M, Kralj Borojević K, Plenković-Moraj A, Padisák J (2014) Morpho-functional classifications of phytoplankton assemblages of two deep karstic lakes. Hydrobiologia. 740; 147-166.
 2. Stanković I, Vlahović T, Gligora Udovič M, Várbíró G, Borics G (2012) Phytoplankton functional and morpho-functional approach in large floodplain rivers. Hydrobiologia. 698; 217-231.
 3. Špoljar M, Dražina T, Ostojić A, Marko M, Gligora Udovič M, Dagmar Š (2011) Bryophyte communities and seston in a karst stream (Jankovac Stream, Papuk Nature Park, Croatia). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. 48; 125-138.
 4. Grigorszky I,  Dévai Gy, Kiss KT, Tóthmérész B, Gligora M, Plenković-Moraj A, Koraljka K, Béres V,  Schnichen Cs, Borics G, Nagy AS (2010) Importance of acidic phosphatase activity in P supply and Gonyostomum semen Ehrenbergh (Raphidophyta) occurrence in a Hungarian peat bog, Keleméri Kis-Mohos (NE Hungary). Acta biologica hungarica. 61, 1; 111-121.
 5. Gligora M, Kralj K, Plenković-Moraj A, Hinz F, Acs E, Grigorszky I, Cocquyt C, Van de Vijver B (2009) Observations on the diatom Navicula hedinii Hustedt (Bacillariophyceae) and its transfer to a new genus Envekadea Van de Vijver et al. gen. nov.. European Journal of Phycology. 44, 1; 123-138.
 6. Gligora M, Plenković-Moraj A, Koraljka K, Grigorszky I, Peroš-Pucar D (2007) The relationship between phytoplankton species dominance and environmental variables in a shallow lake (Lake Vrana, Croatia). Hydrobiologia. 584, 1; 337-346.
 7. Grigorszky I, Kiss KT, Beres V, Bacsi I,  M-Hamvas M, Máthé C, Vasa G, Padisak J, Borics G, Gligora M, Borbely Gy (2006) The effects of Temperature, Nitrogen, Phosphorus on the Encystment of Peridinium cinctum, Stein (Dinophyta). Hydrobiologia. 563, 1; 527-535.
 8. Kralj K, Plenković-Moraj A, Gligora M, Primc-Habdija B, Sipos L (2006) Structure of periphytic community on artificial substrata: influence of depth, slide orientation and colonization time in karstic Lake Visovačko jezero, Croatia. Hydrobiologia. 560, 1; 249-258.
 9. Gligora M, Plenković-Moraj A (2003) Contribution of desmids to phytoplankton assemblies in two Croatian karstic lakes. Biologia 58, 4; 701-708.
 10. Gligora M, Plenković-Moraj A, Ternjej I (2003) Seasonal Distribution and Morphological Changes of Ceratium hirundinella in Two Mediterranean Shallow Lakes. Hydrobiologia. 506, 1-3: 213-220.
 11. Gligora Udovič M, Kralj Borojević K, Žutinić P, Šipoš L, Plenković-Moraj A (2011) Net-phytoplankton species dominance in a travertine riverine Lake Visovac, NP Krka. Natura Croatica: periodicum Musei historiae naturalis Croatici.  20/2: 411-424.
 12. Plenković-Moraj A, Kralj K, Gligora M (2008) The effect of current velocity on ditaom colonization on the glass slides in unpolluted headwater creek. Periodicum Biologorum. 110, 3; 291-295.
 13. Plenković-Moraj A, Gligora M, Kralj K, Mustafić P (2007) Diatoms in monitoring of Drava River, Croatia. Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie-Supplement. 161, 3-4: 511-525.

Profesionalni interesi i članstva

British Phycological Society, Hrvatskog Biološko Društvo, Hrvatsko Botaničko Društvo

Izabrani projekti

2014. Multimetrički sustav evaluacije krenobiocenoza MULTISEK – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; voditelj projekta: prof. dr. sc. Sanja Gottstein

2012.-2014. Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u jezerima Dinaridske ekoregije - ESV Plenković. Koordinator i glavni voditelj prof. dr. Zlatko Mihaljević. Za fitoplankton i fitobentos voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj - gospodarstveni

2011. - 2013. Application of phytobenthos in water quality assessment in karstic waters of Croatia and China;  voditelji projekta: prof.  dr.  Ning  Wu  (CHINA)  and  prof.  dr.  Anđelka  Plenković-Moraj  (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2044 – znastveni

2011. - 2012. Uloga obraštajne zajednice alga i mahovina u fitogenoj sedri NP Krka 02-298/1-2011JN, Klasa 640 02/11-01/1, ur. broj 251-58-201-11-280; voditelj projekta: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj - gospodarstveni

2011. Ispitivanje i praćenje kakvoće voda za HE Gojak i HE Lešće u 2011. godini, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić - gospodarstveni

2010. - 2012.  Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network - EU Strategy for the Danube Region. University of Debrecen, Hungary. EU fundation. Dr. Alex Sándor Nagy (HU) & član  prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)-znastveni

2009. - 2011.  Application of benthic diatoms in water quality assessment according to the EU-WFD in karstic creeks of Croatia and Hungary (Hungarian-Croatian bilateral project); voditelji  projekta: prof. dr. Éva Ács (HU) and prof. dr. A. Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default. aspx?sec =2046

2009.  -  2011. Biodiversity  and  Ecology  of  Phytoplankton  communities  in  Lake  Jiuzhaigou  Valley (CHINA) and National Park Plitvice Lakes (CROATIA); voditelji projekta: prof. dr. Ning Wu (CHINA) and prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2044

2009. - 2010. Funkcionalna organizacija planktonske zajednice jezera Prošće i Kozjak kao indikator ekološkog stanja u hidrosustavu Plitvička jezera, voditelj projekta prof. dr. Ivan Habdija  - gospodarstveni

2009. Biološka istraživanja utjecaja akumulacije HE Lešće s ciljem očuvanja ihtiofaune rijeke Dobre u području utjecaja, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić  - gospodarstveni

2008.  -  2011.  Testiranje  bioloških  metoda  ocjene  ekološkog  stanja  u  reprezentativnim slivovima Panonske  i  Dinaridske  ekoregije  -  ESV  Plenković.  Koordinator  i  glavni  voditelj  prof.  dr.  Zlatko Mihaljević. Za fitoplankton i fitobentos voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj http://www.wfd- croatia.eu/templates/naslovnaHrv.asp?sifraStranica=426 – gospodarstveni

2008. - 2010. Perifitonske zajednice na sedrenim barijerama i njihova uloga u stvaranju sedre u  NP Krka, voditelj: prof. dr. A. Plenković-Moraj – gospodarstveni

2008. - 2009. Sedotvorna biocenoza Jankovačkog slapa u Parku prirode Papuk, voditelj projekta doc. dr. Maria Špoljar– gospodarstveni

2007. - 2011. Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske, (MZOŠ 119-0000000-1229) voditelj projekta: prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj -znastveni

2007. - 2009. European quality standards in limnology education – QUALI Project ID JEP- 41121-2006. Grand holder prof. dr. Judit Pádisak (HU); voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)  http://quali- limn.org; http://medjunarodna.unizg.hr - edukacijski

Povijest zaposlenja

2009. Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti polje biologija, grana botanika pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

2009. Znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija

2007.-2009. Znanstveni novak-asistent na znanstveno-istraživačkom projektu Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske, voditelj znanstvenog projekta (119-0000000-1229): prof. dr .sc. A. Plenković-Moraj

2002.-2006. Znanstveni novak-asistent na znanstveno-istraživačkom projektu Struktura zajednica sedrotvornih alga u krškim vodama Hrvatske (0119146), voditelj znanstvenog projekta: prof. dr. sc. A. Plenković-Moraj

2001.-2002. Znanstveni novak na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Biološko-ekološka obilježja Vranskog jezera na Cresu (119104), voditelj znanstvenog projekta: prof. dr. sc. Milan Meštrov. Mentor u okviru projekta-prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj (10.05.2001.)