Traže se studenti za izradu...

Natječu li se invazivni riječni glavočić Neogobius fluviatilis i domaći grgeč Perca fluviatilis za hranu?

Riječni glavočić naseljava bočate i slatke vode Buga, Dunava, Dnjepra, Dona, Volge i Urala, a pretpostavlja se da je balastnim vodama unesen u Hrvatsku te je migrirao u kupsko porječje. Naraste do 20 centimetara hraneći se vodenim beskralješnjacima i ribom. Grgeč naseljava naše stajaćice i tekućice od gornjeg pa sve do donjeg toka. Svejed je i kanibal koji naraste do 50 centimetara.

Cilj ovog istraživanja bit će određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava ishrane te analizirati kompeticiju u ishrani riječnog glavočića i grgeča.

Izrada diplomskog rada će se dijelom provoditi u Javnoj ustanovi AQUATIKA – slatkovodni akvarij Karlovac.

Molimo zainteresirane studente da se jave putem elektoničke pošte doc. dr. sc. Mireli Sertić Perić i/ili doc. dr. sc. Zoranu Marčiću koji bi bili voditelji diplomskog rada pri Biološkom odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti