Obavijest o izvođenju nastave

Poštovani nastavnici, cijenjeni kolege studenti,

Nova akademska godina započinje u listopadu i po svemu sudeći također će biti obilježena pandemijom koronavirusa. Kako bismo se što bolje pripremili, još su u lipnju započeli dogovori oko načina izvođenja nastave u takvim okolnostima; o tome su nastavnici Biološkog odsjeka bili obaviješteni mailom (16.07.2020.).

Na zadnjem sastanku fakultetskog kolegija koji je održan u petak 04.09.2020. potvrđeno je da će svi odsjeci PMF-a nastavu održavati na „kombinirani“ način: djelomično kontaktno, a djelomično na daljinu, uvažavajući preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, Stožera Civilne zaštite i HZZJZ. Opseg navedenih modaliteta nastave na pojedinom odsjeku je različit, a ovisi o prostornim kapacitetima i broju studenata. Kako je Biološki odsjek bio najviše pogođen potresom koji je zadesio Zagreb u ožujku ove godine, tako su i naši kapaciteti dodatno smanjeni. Ulaže se veliki napor da se do listopada svi nastavni prostori ponovo stave u funkciju. Trenutno su još van funkcije i u postupku sanacije praktikumi: 9P, ZOO2, PAG i FIZ; predavaonice BO2, BO5 i Vijećnica, svi u zgradi Rooseveltov trg 6.

Stoga će se nastava na Biološkom odsjeku započeti na slijedeći način:

1. organizirat će se kontaktna nastava (predavanja) na obaveznim kolegijima svih preddiplomskih studijskih programa;

2. organizirat će se kontaktno 5 (pet) termina praktične nastave obaveznih kolegija svih studijskih programa;

3. organizirat će se na početku semestra po jedno uvodno predavanje za obavezne kolegije na diplomskoj razini;

4. kontaktna nastava nastojat će biti organizirana na način da se studenti što manje kreću što će se osigurati na način da studenti pohađaju nastavu u istoj grupi na određenoj lokaciji i/ili u određenoj predavaonici, dok se nastavnici izmjenjuju, te da za vrijeme kratkih odmora između predavanja previše ne izlaze iz predavaonica (time bi se smanjilo zadržavanje većeg broja ljudi po hodnicima);

5. svi ostali sadržaji odvijat će se na daljinu, to uključuje: seminare na preddiplomskoj razini, a na diplomskoj razini: predavanja (izuzev uvodnog), seminare i praktikume (izuzev ranije navedenih 5 termina praktikuma obaveznih kolegija);

6. shodno razvoju situacije, satnica će se prilagođavati i tijekom semestra: ukoliko situacija to bude omogućavala (epidemiološki i prostorno) uvodit će se i nove grupe studenata u kontaktnu nastavu (uključivo i praktikume i predavanja; uključivo i izborne kolegije).

Molim nastavnike da prilagode nastavu prema ovim uvjetima:

• prije svega se to odnosi na nositelje obaveznih kolegija koji trebaju odlučiti hoće li odraditi pet termina praktikuma uobičajenim vježbama (primjerice pet onih za koje smatraju da se teško mogu izvesti online), ili će u pet termina napraviti pregled (retrospektivu) svega što je najvažnije da studenti praktično prođu.

• za nastavu koja će se izvoditi na daljinu preporuka je da se kroz cijeli semestar preko zadaća i/ili seminara prati rad studenata kako bi se po završetku semestra moglo lakše provesti ocjenjivanje (polaganje ispita). Ipak, treba pripaziti da se sa brojem i opsegom ovakvih zadataka ne pretjera kako bi studenti mogli ispuniti obaveze na svim upisanim kolegijima.

• u slučaju zaraze koronavirusom ili samoizolacije, nastavnike molim da se obavezno jave predstojniku zavoda kako bi se pravovremeno mogla dogovoriti zamjena ili nastavak nastave na daljinu;

• za nastavu na daljinu Biološki odsjek već je nabavio kamere za nastavnike (docent - redoviti profesor t.z.), koje su podijeljene. One su namijenjene za stolna računala koja se nalaze u prostorima fakulteta. Fakultet je osigurao licencu za određeni broj Zoom konferencija od kojih je trenutno na raspolaganju za Biološki odsjek njih 15. Prema potrebi će se nastojati nabaviti i dodatne licence;

• skrećem pozornost da je PMF postao korisnik sustava MERLIN. Na našem odsjeku je administrativna podrška, tj. koordinator za korištenje tog sustava Renata Horvat, te joj se možete obratiti za pomoć u tom pogledu. Upute za korištenje sustava MERLIN su na intranetu odsjeka;

• molim nastavnike da omoguće neki oblik nadoknade praktikumske nastave studentima ukoliko se neki od njih razbole ili budu u samoizolaciji na način da tu nastavu naknadno odrade kontaktno ili ako to nije moguće, odradom određenih zadataka na daljinu;

• također molim sve nastavnike da vode evidenciju sjedenja studenata u učionicama: na predavanjima i praktikumima (radi lakšeg izdvajanja studenata koji će stjecajem okolnosti morati u samoizolaciju);

• predstojnici zavoda dužni su organizirati tehničko osoblje za obavljanje dezinfekcije pribora koji se koristi nakon svakog turnusa praktikuma, a spremačice za dezinfekciju i provjetravanje prostora;

• satničari će izraditi raspored najkasnije za 14 dana, budući da se rasporedi pojedinih odsjeka, posebno na zajedničkim studijskim programima, moraju uskladiti;

• nakon objave rasporeda, molim predstojnike zavoda da organiziraju sastanak svojeg zavoda na kojem bi se razjasnile moguće nedoumice, i detaljno dogovorili „tehnički“ detalji izvođenja nastave na svakom pojedinom zavodu.

Molim studente da prate obavijesti koje se nalaze na studentskom intranetu, te da se zajedno s nastavnicima drže preporuka. Maske su obavezne za sve studente i nastavnike i za sve oblike kontaktne nastave. Maske su obavezne za sve djelatnike odsjeka osobito u neposrednim međusobnim kontaktima s drugim djelatnicima ili studentima Biološkog odsjeka.
U slučaju zaraze koronavirusom (bolesti ili samoizolacije), studenti se moraju javiti pomoćniku pročelnice za nastavu i predmetnom nastavniku.

Iako do sada nismo navikli na ovakve velike promjene u načinu održavanja nastave, molim vas sve da se prilagodite koliko je to god moguće. Nadam se da ovakva situacija neće trajati dugo i da ćemo se uskoro moći vratiti na normalan, uobičajen način izvođenja nastave.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej v. r.

Pročelnica Biološkog odsjeka

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti