Izvedba radova

U trenutku prijave detaljna raščlamba izvedbe radova nije bila primjenjiva, jer je neophodno prvo izraditi projektno-tehničku dokumentaciju koja je krucijalni element za definiranje ove Grupe aktivnosti. Čim se za to steknu uvjeti PMF Sveučilišta u Zagrebu će u okviru ove operacije dostaviti nadopunu sa svom potrebitom i propisanom pratećom dokumentacijom. U okviru ovog elementa Ugovorom su odobrena sredstva za nabavu usluga i roba:

 3.1. IZVEDBA RADOVA

Aktivnosti će obuhvatiti izvođenje radova, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji te će uključivati pripremne radove i provedbu stručnog nadzora gradnje kao i sve ostale prihvatljive radnje i aktivnosti vezane uz realizaciju projekta.
 

 3.2. PRESELJENJE - TRANSFER CJELOKUPNOG INVENTARA

Kako kompleks PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 čeka cjelovita obnova biti će neophodno u potpunosti isprazniti radne prostore za potrebe izvedbe radova. Cjelokupni inventar morat će se adekvatno pripremiti za transport/izmještanje, pri čemu naglašavamo da je pojedina znanstveno-istraživačka oprema, osim što je izuzetno teška, i vrlo zahtjevna za pravilno rastavljanje (neophodno sudjelovanje stručne osobe) i pažljivo pakiranje i pohranu. Posebno zahtjevno bit će transportiranje živog materijala (Nastamba za laboratorijski uzgoj miševa i štakora, Nastamba za ribe i uzgoj životinja), depoa za kemikalije, sobe za server te nekoliko vrsta zbirki s vrlo vrijednim eksponatima. 


 3.3. NAJAM PROSTORA ZA VRIJEME PROVEDBE IZVEDBENIH RADOVA

Za vrijeme izvedbe radova zaposlenicima i studentima onemogućen je redovni znanstveno-nastavni, istraživački i stručni rad te će za obavljanje osnovne djelatnosti biti neophodno naći zamjenski prostor. U ožujku 2021. Biološki je odsjek izradio dokument o minimalno potrebnoj infrastrukturi za izvođenje nastavne i znanstvene djelatnosti u slučaju privremenog napuštanja zgrade na Rooseveltovom trgu 6. te minimalna potrebna površina procijenjena na 60% (ne uključujući aule, hodnike i sanitarne čvorove) ukupno postojeće korisne površine. Za vrijeme privremenog izbivanja predviđeno je da biblioteke, zbirke, porta, radionica, čajne kuhinje kao i veći dio inventara (stolovi, stolice, ormari i dr.) budu uskladišteni te ne moraju nužno biti smješteni u/uz privremeni radni prostor. Neophodna infrastruktura za izvođenje nastavne i znanstvene djelatnosti zaposlenika mora uključivati prostore primjerene minimalnim aktivnostima: radnim prostorima nastavnog, nenastavnog i administrativnog osoblja (126 zaposlenika), najmanje jednu predavaonicu, 8 praktikuma, 25 laboratorija i prostora za pokuse, Nastambu za uzgoj laboratorijskih miševa i štakora, Akvariji i uzgoj životinja za nastavu, prostoriju za server, prostor/depo za kemikalije te skladišni prostor uz svu popratnu primjerenu infrastrukturu. Minimalna površina (ne uključujući hodnike, stubišta, sanitarije i sl.) procijenjena je na 2.000 m2).

 3.4. USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

 3.5. USLUGA VANJSKOG STRUČNJAKA KONZULTANTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA NA CJELOVITOJ OBNOVI
 
 3.6. STRUČNA USLUGA OVLAŠTENOG VODITELJA PROJEKTA GRADNJE