Upravljanje projektom i administracija

Nabava usluga upravljanja projektom i administriranje bit će, sukladno odobrenim planovima svih operacija koji vodi PMF, ugovorena kroz otvoreni zajednički postupak javne nabave.