Nabava opreme koja je stradala u potresu

U okviru ovog elementa Ugovorom su odobrena sredstva za nabavu usluga - Čišćenje optičkih instrumenata - lupe i mikroskopi u praktikumima i laboratorijima. Tijekom potresa uslijed pucanja žbuke na zidovima i stropovima te padanja većih ili manjih komada iste došlo je do zaprašivanja optičke opreme koja je neophodna za nastavnu i znanstvenu djelatnost. Budući da su nastavne aktivnosti svedene na minimum zbog pandemije korona virusa, samo je mali dio mikroskopa i lupa neophodan za održavanje minimuma vježbi i praktikuma privremeno osposobljen, a temeljito čišćenje ove opreme tek se treba provesti.