Grupa 2. Priprema projektne i tehničke dokumentacije cjelovite obnove

Projektna prijava odnosi se na cjelovitu obnovu postojećih zgrada koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali se nalaze unutar Botaničkog vrta, koji je zaštićen kao Spomenik parkovne arhitekture i prirode te kao dio Kulturnog dobra Grada Zagreba i RH, 'Zelene potkove'.
Obnovom se planira pojačanje konstrukcije minimalno do razine 4. Projektom se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove što obuhvaća: izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade, ishođenje posebnih uvjeta, izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije nakon oštećenja od potresa,izradu projekta cjelovite obnove (projekt obnove zgrade radi vraćanja u radno i stanje prije potresa s troškovnikom, idejno rješenje, glavni projekt cjelovite obnove i izvedbeni projekt cjelovite obnove s troškovnikom), reviziju glavnog projekta konstrukcije, ishođenje svih potrebnih dozvola za cjelovitu obnovu, izradu plana izvođenja radova, usluge projektantskog nadzora, usluge izrade projekta obnove pročelja, usluge konzervatorskih istraživanja, konstrukcije i fasade.