Opravdanost operacije

Uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu, na svim je zgradama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala materijalna šteta. Nakon provedenog stručnog vizualnog pregleda oštećenja su utvrđena i na spomenutim zgradama PMF-Biološki odsjek -  na adresi Marulićev trg 9a (vidi poglavlje Opis štete od potresa) te su zgrade isprva dobile dobila zelenu oznaku U2 uporabljivo s preporukom, no naknadnim pregledima i prema mišljenju ovlaštenog inženjera građevinske struke kuća uprave Vrta kategorizirana je oznakom PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije), a zgrada zavoda kategorizirana je kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled).