PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Ugovorom odobrena sredstva uključuje izradu privremene informacijske ploče - Komunikacijski alat za informiranje javnosti o provedbi operacije te dobivenoj potpori iz fondova EU sukladno naputcima o izgledu i izvedbi iste. 
Izrada naljepnica koje će se koristiti u svrhu označavanja mjesta izvršenih radova i dokumentacije koji su sufinancirani EU sredstvima.