Opis štete od potresa

Sama činjenica da je brzim virtualnim pregledom, od strane ovlaštenog stručnjaka, kompleks PMF-Biološki odsjek na lokaciji Rooseveltov trg 6, Zagreb, dobio oznaku PN2, ukazuje da nakon potresa 22.03.2020. zgrade javne namjene nisu bile uporabive i da je bilo neophodno provesti hitne mjere sanacija. Kompleks PMF-Biološki odsjek, na lokaciji Rooseveltov trg 6, sastoji se od 3 dilatacijske cjeline, jedne ulične (glavna zgrada sa šest etaža) i dvije dvorišne zgrade/krila (istočno krilo s četiri etaže i zapadno krilo s tri etaže). Ukupni GBP kompleksa PMF-Biološki odsjek iznosi 5.441,18 m2.

Utvrđena šteta na pročeljima - Značajna oštećenja utvrđena su na dimnjaku (dvorišno pročelje Glavne/ulične zgrade) visine 24,5 m koji se odvojio od pročelja te se odmaknuo od vertikalne osi s horizontalnim pomakom gornjeg dijela za cca 25-30 cm. Zbog narušene statike prijetilo je urušavanje istog, a po stručnom mišljenju parcijalna sanacija dimnjaka nije bila moguća, već se izvršilo njegovo uklanjanje u cijelosti. Na dvorišnim zgradama/krilima pored površinskih napuknuća nisu zabilježena jača oštećenja.

U podrumskim dijelovima Glavne zgrade kao i u unutrašnjosti dvorišnih krila utvrđene su pukotine s otpadanjem slojeva žbuke. Krovišta ni jedne od zgrada prilikom vizualnog pregleda nisu bile dostupne pa stanje ovih prostora zasigurno treba detaljno stručno pregledati. 

Utvrđena šteta na laboratorijskoj/praktikumskoj/terenskoj opremi i instrumentima, knjižnoj i arhivskoj građi i eksponatima zbiraka: Prilikom vibracija uslijed potresa došlo je znatnog oštećenja posebice staklenog laboratorijskog posuđa te je prouzročena materijalna šteta na uređajima i instrumentima. (centrifuge, cca 200-tinjak školskih i 50-tak istraživačkih mikroskopa, lupe, sonde, termometri, analitičke vage i dr.). Nastalu štetu nije moguće procijeniti bez detaljnog stručnog pregleda istog. Osobito se misli na sanacijski/servisni pregled laboratorijskih znanstvenih optičkih i mjernih instrumenata. Pored bogate knjižne znanstvene i stručne građe (urušeni ormari i nosive police) koja je djelomice nastradala padom, ali i otpalom većom količinom žbuke neophodno je dobro sanirati stare (više od stoljeća) rukom crtane edukativne table od velikog povijesnog značaja. U glavnoj su zgradi smještene i zbirke od povijesne, edukativne i nacionalne vrijednosti, kao što je Zbirka Zoologijskog zavoda, Hrvatska nacionalna zbirka dijatomeja i Entomološka zbirka koje su također oštećene potresom.