PRIPREMA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE

Projektna prijava odnosi se na cjelovitu obnovu zgrade na Marulićevom trgu 20, koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali se nalazi unutar kulturno-povijesne urbane cjeline grada Zagreba Donji grad. Zgrada je izgrađena 1913. godine, a ukupna bruto površine je 8.200 m2. 
Projektom se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove što obuhvaća: izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade, ishođenje posebnih uvjeta, izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije nakon oštećenja od potresa, izradu projekta cjelovite obnove (projekt obnove zgrade radi vraćanja u radno i stanje prije potresa s troškovnikom, idejno rješenje, glavni projekt cjelovite obnove i izvedbeni projekt cjelovite obnove s troškovnikom), reviziju glavnog projekta konstrukcije, ishođenje svih potrebnih dozvola za cjelovitu obnovu, izradu plana izvođenja radova, usluge projektantskog nadzora, usluge izrade projekta obnove pročelja, usluge konzervatorskih istraživanja, geodetske usluge.