Grupa 1. Hitne mjere sanacije

Hitne su mjere obuhvatile sanaciju svih šteta koje su nastale uslijed potresa, a financirane su vlastitim sredstvima PMF-a.

Mjerama hitne sanacije zgrade su dovedene u stanje u kojem se može koristiti za znanstveni, nastavni i stručni rad.

Refundacija utrošenih sredstava očekuje se nakon prihvaćanja prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava.