Provedba aktivnosti

 7. srpnja 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručeni su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom za: Marulićev trg 19 u kojoj je smješten Geografski odsjek PMF-a (refundacija hitnih intervencija) te cjelovitu obnovu zgrada Biološkog odsjeka PMF-a na lokacijama Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 20 i Marulićev trg 9a 

 Sastanak na temu plana iseljenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a zbog obnove infrastrukture nakon potresa, održan je 27.09.2021. na razini Uprave, službi Biološkog odsjeka PMF-a i voditelja operacija. Prezentacija je dostupna ovdje.

 28. rujna 2021. pokrenuta je procedura javne nabave usluga upravljanja i administracije u provedbi operacije MZO.019 te je 8. veljače 2022. PMF je potpisao ugovor s firmom I.B. obrt za poslovno savjetovanje.

 6. listopada 2021. pokrenuta je procedura javne nabave usluga vanjskog stručnog voditelja gradnje u provedbi operacije MZO.019 te je 3. veljače 2022. PMF je potpisao ugovor s firmom IVICOM CONSULTING d.o.o.

 Provedeni postupak nabave usluge za Izradu projektno-tehničke dokumentacije koji je započeo 08.04.2021. nije proveden u planiranom provedbenom razdoblju s razloga što su nakon prve objave u EOJN-u 22.04.2021. bilo neophodno napraviti dva ispravka (27.04. i 27.05.2021) te jedno pojašnjenje  (18.05.2021.), a po pregledu pristiglih prijava Naručitelj je zatražio dostavu dokaznica za pojedine elemente natječajne dokumentacije. Nakon toga uslijedio je kolektivni godišnji odmor, pa se sama procedura produžila kroz mjesec rujan. Postupak nabave završio je odlukom o odabiru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s kojim je potpisan Ugovor 5.10.2021.

 30. listopada 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 117/21)
 
 Tijekom listopada 2021. naručena je i izrađena info ploča s elementima vidljivosti, koja je na lokaciji Rooseveltov trg 6 postavljena na glavnom ulazu.

 

 

 Izrađena je konverzatorska studija za Rooseveltov trg 6

Prema narudžbi Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti izradio je konzervatorski elaborat za obnovu zgrade Fakulteta na Rooseveltovu trgu 6. Fakultetska zgrada, sagrađena 1893. godine prema projektu arhitekta Kune Waidmanna za Zemaljsku nakladu školskih knjiga i Žensku stručnu školu, neorenesansnih je stilskih obilježja karakterističnih za razdoblje kasnog historicizma u Zagrebu.

Podignuta na Rooseveltovu trgu, svojevrsnoj ekstenziji zagrebačke Zelene potkove, pridonosi monumentalnosti sjeverne fronte trga, obilježenog Školskim forumom (1894.), danas Muzejom Mimara. Svojim pak arhitektonskim značajkama, s osovinski postavljenim vestibulom i stubištem te okolnim dvoranama, zgrada Zemaljske naklade školskih knjiga uspjelo je objedinila reprezentativnost i funkcionalnost, primjerenu izvornoj namjeni. Prenamijenjena u međuratnom razdoblju u sjedište Kraljevske tehničke visoke škole (1919.), odnosno Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1926.), dograđena je i proširena dvorišnim zgradama prema projektima arhitekata, ujedno i profesora navedenog fakulteta – Ede Schöna, Ćirila Metoda Ivekovića, Pavla Horvata i Jurja Denzlera. Postaje tako prikladnom ne samo za tehničke studije nego i za sjedište Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali i za neku drugu reprezentativnu javnu namjenu, nakon što se Fakultet preseli na planiranu novu lokaciju na Horvatovcu.

Zanimljivosti kroz povijest i fotodokumentaciju možete vidjeti ovdje.

 Na sjednici Velikog vijeća Biološkog odsjeka PMF-a 27.01.2022. održana je prezentacija o do sada provedenim, ali i planiranim aktivnostima do 17.06.2022.

 Početkom veljače 2022. potpisani su Ugovori:
a) za usluge upravljanja projektom i administriranja s firmom I.B. obrt za poslovno savjetovanje, Putine, 12, 10291, Zdenci Brdovečki
b) za usluge voditelja projekta gradnje s firmom IVICOM Consulting d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb

 11. veljače 2022. održan je inicijalni sastanak PMF tima za provedbu operacija OBNOVA OD POTRESA, odabranih voditelja za administriranje i voditelja projekta (sukladno zakonu o gradnji). Prodekanica je novim Ugovarateljima predstavila voditelje operacija i predstavnike stručnih službi PMF te je ukratko izložila status pojedinih operacija obnove. U provedenoj su raspravi ugovoreni daljnji postupci u provođenju poslovanja te je novim članovima radnih timova dostavljena informativna prezentacija.

 14. veljače 2022. prof. Mladen Jošić (Arhitektonski fakultet, Zagreb), glavni projektant, operacije PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, FSEU.2021.MZO.019 predstavio je članovima Biološkog odsjeka PMF-a glavni projekt.
Zapisnik sa sastanka možete pročitati ovdje.

 6. svibnja 2022. pokrenuta je procedura javne nabave usluga vanjskog stručnog voditelja gradnje u provedbi operacije MZO.019 te je 25. listopada 2022. PMF je zaprimio suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpisivanje ugovora. Danom objave odabranog izvođača počinju teći 14-to dnevni rokovi (za dostavu žalbi i mirovanja), te u koliko neće biti dodatnih produžetaka pokrenuti će se postupak  sklapanja ugovora. 

 10.05.2022. prof. dr.sc. Mladen Jošić (Arhitektonski fakultet, Zagreb), glavni projektant operacije PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, na poziv organizatora  međunarodne Konferencije, gospodina Vlade Filipovića, prezentirat će projekt obnove RT6.

Program XVII. godišnje međunarodne konferencije o razvoju nekretnina možete vidjeti ovdje.

 Prije pokretanja postupka nabave radova, početkom veljače 2022., provedena je analiza tržišta dodatnim konzultacijama sa stručnjacima, i već tada je bilo predviđeno da će dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava biti nedostatan jer je od prijave Operacije do provedbe analize došlo do drastičnih promjena cijena na tržištu materijala, uz ekonomske posljedice pandemije, do ozbiljnih problema uzrokovanih poremećajem cijena radova, usluga i roba u građevinskom sektoru na svjetskom tržištu, ali i kroničnog nedostatka radne snage, a što je procijenjeno da će utjecati na visine ponuda u budućem postupku nabave

  • Obvezno javno savjetovanje provedeno je u razdoblju 31.03.-11.04. 2022.
  • Po javnoj objavi dokumentacije o nabavi usluge za izvedbu radova na jedinstvenom portalu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN), a po izuzetno opsežnoj dokumentaciji i preko stotinu upita potencijalnih izvoditelja, PMF je morao zakonski provesti četiri produljenja natječajnog postupka
  • Nakon financijskog pregleda i bodovanja pristiglih ponuda PMF je početkom rujna 2022. mjerodavnim tijelima uputio Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za sklapanje ugovora o Javnoj nabavi izvedbe radova
  • Svoje suglasnosti izdali su Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 29. rujna 2022, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 26. rujna 2022. te Sveučilište u Zagrebu 27. rujna 2022.

 Sukladno dodatku 2 Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava ispravljeni su podaci na info ploči.

 21.10.2022. donesena je i objavljena u EOJN-u Odluka o odabiru u postupku nabave: Izvedba radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa (odvojena grupa): GRUPA 1. - za potrebe objekta na lokaciji Rooseveltov trg 6, Zagreb u sklopu provedbe operacije „PMF – Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 – Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom“.
Odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja PROJEKTGRADNJA PLUS d.o.o., Vrbska 3, 35207 Gornja Vrba, OIB: 99639891810; GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Česmičkoga ulica 16, 10000 Zagreb, OIB: 52044657571;OSIJEK-KOTEKS d.d., Šamačka 11, 31 000 Osijek, OIB: 44610694500, s cijenom ponude u iznosu od 136.252.971,50 kn bez PDV-a, odnosno 170.316.241,38 kn s PDV-om.
Danom objave počinju teći svi rokovi: rok za žalbu i rok mirovanja – kumulativno 14 dana, te ukoliko sve prođe u redu, 08.11.2022. može se pokrenuti procedura sklapanja ugovora. Dodatna sredstva za provedbu operacije osigurana su Dodatkom 2 Ugovora: PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom (FSU.2021.MZO.019).

  2. studenoga 2022.Odsječki je kolegij na 2. redovitom sastanku, donio Odluku da se Izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk imenuje zamjenicom voditeljice aktivnosti vezanih za operaciju ,,PMF - BIOLOŠKI ODSJEK, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, FSEU.2021.MZO.019". Kako su ispunjeni svi preduvjeti, od 16. studenoga 2022. sve aktivnosti provedbe operacije u ingerenciji su imenovane. Želim Vam svima puno uspjeha u vašem daljnjem radu i da napokon obnova započne te da krajem 2024. uselite u nove, suverene prostore na Rooseveltovom trgu 6. Hvala svima na razumijevanju, podršci i nesebičnoj pomoći bez koje ne bismo, u proteklih više od dvije godine priprema, prijave i početka provedbe, stigli do postignutih rezultata.
Vaša A. Plenković-Moraj

  7. prosinca 2022. je sa zajednicom ponuditelja PROJEKTGRADNJA PLUS d.o.o., GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. i OSIJEK-KOTEKS d.d. potpisan ugovor za izvedbu radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa. Rok za izvedbu je 18 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao, a ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om je 170.316.214,38 HRK. 

  12. prosinca 2022. je potpisan ugovor s tvrtkom Arhingtrade d.o.o. o nabavi usluge stručnog nadzora izvođenja radova.

  Preseljenje inventara iz zgrade na Rooseveltovom trgu 6 na nove lokacije i u spremište završilo 31. siječnja, 10. veljače je potpisan ugovor za usluge Koordinator II (koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova) s tvrtkom Linija sigurnosti d.o.o., a 13. veljače je provedeno uvođenje Izvođača u posao i započeli su radovi na cjelovitoj i konstruktivnoj obnovi zgrade s predviđenim trajanjem od 18 mjeseci.

  rujan 2023. radovi na konstrukcijskoj obnovi zgrade Biološkog odsjeka na Rooseveltovom trgu 6 napreduju prema terminskom planu, a započeto je postavljanje skele za uređenje fasade.